Foto: Benita Marcussen

Nyt dansk mærke på krogen: Sådan sikrer du, at din fisk bliver fanget skånsomt

Det nye statskontrollerede mærke NaturSkånsom skal både oplyse forbrugerne, udvikle det lokale kystnære fiskeri og beskytte havet og havbunden. En slags havets Ø-mærke.

Næste gang du står hos fiskehandleren, i supermarkedet eller sidder på din yndlingsrestaurant og får trang til at sætte tænderne i f.eks. en søtunge, skrubbe eller rødspætte, kan du lade dig guide af det nye mærke ‘NaturSkånsom’. Det garanterer, at fisken ikke tilhører en truet art, og at den er blevet fanget af danske kystfiskere, der bruger skånsomme redskaber som f.eks. langliner, krog, net og bundgarn. Altså fangstmetoder, som skåner både havbunden og fiskebestanden, og som sikrer havets sunde økosystem.

David Lange har som bestyrelsesmedlem i Foreningen for Skånsomt Fiskeri (FSK), sammen med bl.a. formand Søren Jacobsen, arbejdet aktivt for at skabe mærkningsordningen, der har været flere år undervejs. Han er derfor en glad mand, selvom han i disse dage ligger på bugen, ramt af sygdom.

“Vi er meget glade for, at ordningen nu omsider er en realitet og er kommet på finansloven. NaturSkånsom-mærket er det første af sin art i verden, men helt sikkert ikke det sidste,” lyder det hæst fra David Lange i telefonen. Han forklarer, at det danske mærke er ret vidtgående, fordi det er første gang, man også kigger på, hvilke redskaber der bruges til fangsten, og hvordan havbunden trives.  

Sådan ser det nye statskontrollerede mærke ud.

Bundtrawl ikke tilladt

Det nye danske mærke går længere i sine krav end det internationale MSC-mærke, som blev lanceret i 1977. Du har måske set MSC-mærket før. Det står for Marine Stewardship Counsel og er en international, privatejet mærkningsordning, der sikrer, at fisken kommer fra en bestand, der ikke bliver overfisket, og at fisken altså ikke hives i land, selv om bestanden er lav eller ligefrem truet. Men selvom fisken er MSC-mærket, kan fisken godt være fanget med bundtrawl, som er en voldsom fiskemetode, der anses som en trussel mod havbundens biodiversitet. NaturSkånsom går skridtet videre i sin garanti, for her er det ikke tilladt at fange fisk med bundtrawl, hvis man ønsker at være omfattet af mærkningen.

“Jeg ser mærkningen som en begyndelse! Vi er kun på Dag 1 i forhold til, hvor Ø-mærket var for 30 år siden, da det blev skabt. NaturSkånsom-mærket skal bygges op fra grunden, både i volume fra fiskernes side, men også i forhold til forbrugernes kendskab til det. Hvis efterspørgslen stiger, kan flere fiskere begynde at omlægge, og det sikrer en stabil omsætning og gode priser til fiskerne, samtidig med, at kunderne får en garanti for bæredygtighed og den skånsomme fangst, som er en fordel for naturen,” forklarer David Lange.

David Lange hænger ud på havnen i Korsør. Foto: Benita Marcussen

Støttes af grønne organisationer

Nogle forskere har påpeget, at garnfiskeri dog kan være skadeligt for en anden del af økosystemet. Der kan nemlig være problemer med fiskernes bifangst, hvis de får marsvin eller søfugle med i garnet. Men ifølge David Lange findes der ikke nogen typer af erhvervsfiskeri, der er helt uproblematisk. Dog er garnfiskeri, ifølge et stort DTU-studie hvor forskere har undersøgt både redskabstyper og havpattedyr, det mindst skadelige. Og det understreges også af, at NaturSkånsom-ordningen nyder bred opbakning fra grønne organisationer som Greenpeace, Dansk Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse.

Lige nu er fire arter i Østersøen og 21 fisketyper i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak omfattet af ordningen, men flere vil sandsynligvis følge, når de biologiske undersøgelser er afsluttet. For at opnå mærket stiller Fiskeristyrelsen krav til, at fisken skal fanges med skånsomme redskaber og være fra en bæredygtig bestand, at fiskekutteren må ikke være længere end 17 meter, og at fangstrejserne må vare max. to døgn. Desuden skal fiskeren bestå et kvalitetskursus.

David Lange er, udover at være aktiv i Foreningen for Skånsomt Fiskeri, også direktør og medejer i Kystfisker Kompagniet, der består af fiskere på Sydsjælland og ved Langø ud for Lollands kyst, som fisker med garn og bundgarn fra kuttere, der oftest ikke er mere end 12 meter lange. De bruger i forvejen de traditionelle og skånsomme metoder – som også kaldes passive fiskeredskaber – der påvirker havbunden og det lokale økosystem minimalt, samtidig med at der er fuld sporbarhed på de lokalt fangede fisk. Derfor ligger den nye mærkningsordning i forlængelse af den måde, de i forvejen fisker på, men David Lange håber, at mærket også kan anspore mange flere fiskere i hele Danmark til at blive NaturSkånsom-certificeret.

Footer graphics