Bi
Foto: Unsplash

Save the bees: Holland redder bierne med effektiv bestøvningsstrategi

I Holland sætter man nu massivt ind for at redde de hårdt pressede bier. En række bivenlige initiativer skal vende udviklingen, og allerede nu tyder det på, at de virker.

Bierne har det svært. Det er ingen hemmelighed. Over hele verden falder bestanden af bier med stor hastighed. Det har store konsekvenser, fordi bierne bestøver vores afgrøder, haver, marker og naturen.

Men der er også gode bi-nyheder. Hollænderne er nemlig ved at vende den negative udvikling med en effektiv bestøvningsstrategi, der har stoppet faldet af bestanden. Det skriver The Guardian.

Strategien indeholder en række forskellige initiativer. Eksempelvis bihoteller, dekorerede busstoppesteder med bivenlige planter samt den såkaldte ’honey highway’, som er smukke blomsterveje ved siden af bl.a. motorveje. Alt sammen for at holde populationen af bierne i byerne intakt.

Sådan kan et bihotel se ud. Her er vi dog ikke i Holland, men derimod den franske hovedstad Paris. Foto: Wikicommons

Og noget tyder på, at de mange initiativer virker, når man ser på resultaterne af den seneste nationale optælling af bier. Det var den fjerde af sin slags. Her talte mere end 11.000 hollændere fra forskellige dele af landet sig frem til, at der var 200.000 bier og svirrefluer.

Entomologen Vincent Kalkman, der var med til at organisere selve optællingen, udtaler: ”Et gennemsnit mellem 18 og 20 bier og svirrefluer blev optalt i hver have under optællingen. De tal har været stabile gennem de senere år, hvilket indikerer, at der ikke er en stor nedgang i haverne i byerne.”

Optællingen foregik ved, at frivillige brugte 30 minutter i deres private haver udstyret med en liste over de mest typiske bier ved denne årstid. Honningbien var den mest sete bi, mens den røde murerbi og mørk jordhumle var på anden- og tredjepladsen. Og det at kunne se forskelle bierne imellem var faktisk også en del af optællingen.

Manglende blomster

De hollandske bier har haft det svært siden 1940’erne, hvilket særligt skyldes det hollandske landbrug. Holland er en stor landbrugsnation og eksporterer mange landbrugsprodukter.

Tidligere var landbrugsområderne fyldt med vilde blomster, der sikrede sunde bier. Men presset på landmændene og deres produktion betød, at der ikke længere var plads til blomsterne, hvilket havde store konsekvenser for bierne. Sammenholder man de manglende blomster med brugen af skadelige pesticider, bliver det en farlig cocktail for bier.

Netop derfor har man opført initiativer som bihoteller, og den seneste optælling viser, at det går i den rigtige retning. Bi-initiativet har planer om at samle data over fem år, inden man drager endelige konklusioner om populationen af bier i Holland.


Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Footer graphics