skoleklasse
Foto: Nicole Honeywill/Unsplash

Efter fransk forbud: Skal mobiltelefoner være ulovlige i danske folkeskoler?

Der er god grund til bekymring i skolerne, når snakken falder på elevernes brug af smartphones, mener offline-fortaler Imran Rashid.

 
Efter sommerferien er det forbudt for franske skoleelever at tage deres telefoner med i skole. Det vedtog et flertal i parlamentet mandag.

Forbuddet mod mobilen i skolen var et valgløfte i præsident Emmanuel Macrons parti Le Republique En Marche (Republikken Fremad), som han altså nu har indfriet.

Kort før jul varslede man, at det skulle blive forbudt at have mobilen fremme ikke bare i skoletiden – hvilket det har været indtil nu – men på selve skolen. Den lille, smarte tidsrøver skulle blive derhjemme og måtte end ikke komme med på matriklen. Argumentet var, at det handlede om at beskytte børnenes koncentrationsevne og folkesundheden.

De argumenter giver genlyd hos Imran Rashid, speciallæge, foredragsholder og forfatter til bogen ‘Offline’, der samler forskning om smartphones og sociale mediers påvirkning på vores biologi og psykologi:

”I skolen skal du kunne koncentrere dig og forbyde dig, og vigtigst af alt skal du kunne holde fokus, selvom noget er svært og kedeligt. Det kræver impulskontrol, altså at vi kan bestemme over vores umiddelbare lyst. Udfordringen er bare, at specielt børn har dårlig kontrol over dette. Det er nemlig noget, man skal træne. Derfor kan det give mening at regulere brugen af smartphones i skolen,” fortæller han.

Det franske lærerforbund har kritiseret regeringens aggressive modstand mod mobiltelefoner, da flere og flere lærere  bruger dem som et pædagogisk redskab.

Og det er da heller ikke selve teknologien, der skal forbydes, mener Imran Rashid. I stedet bør man træne børnene i brugen af den, så de netop har kontrol over deres impulser, der gør, at de kan finde på at tjekke Snapchat midt i timen i stedet for at følge med undervisningen.

”Jeg mener, at man som skole skal hjælpe eleverne med evnen til at holde fokus og gøre det nemmere for dem at koncentrere sig om det, de skal. Man kan f.eks. introducere neutrale skærme i klassen, som ikke går ind i alle mulige opmærksomhedskrævende apps, som eleverne hellere har lyst til at kigge på end det, der ellers foregår. Og så synes jeg, at brugen skal være formålsbestemt og lærerstyret,” siger han.

Regeringen: Ingen dansk lov

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger til Heartbeats, at mens telefonerne både forstyrrer og stresser hjernen, så vil man fra regeringen ikke gå i Frankrigs fodspor og lovgive om det.

“Mobilerne kan gøre eleverne mindre koncentrerede i timerne, og i pauserne kan de også forstyrre leg, bevægelser og samvær. Derfor er det godt, at mange danske skoler indfører mobilpolitik og pakker de små skærme helt væk, når de ikke bruges i undervisningen. Men vi vil ikke lovgive,” fortæller hun og fremhæver, at ministeriet skal levere viden til skolerne, så de bedre kan træffe lokale beslutninger om regler for brugen af mobiltelefoner.

Hun bakkes op af Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, der mener, at man ligeledes bør undersøge muligheden for at udstikke retningslinjer for brugen af mobilen i skolen. Dog ser hun helst, at de endelige beslutninger træffes lokalt.

”Jeg synes ikke, at vi på Christiansborg skal forbyde, at eleverne må have mobiltelefoner med i skolen. Men jeg bakker jeg fuldstændig op om ministeren, der siger, at man gerne ser, at skolerne laver klarere retningslinjer for mobiltelefoner i undervisningen. Desværre er der både voksne og børn, som er afhængige af den, og det kan give udfordringer i klasselokalet, hvis lærerne ikke har nogle retningslinjer,” fortæller Anni Matthiesen og uddyber:

”Med et forbud følger en problematik om, hvordan forbuddet skal håndteres i hverdagen, hvis nu forældre og elever protesterer og tager mobilen med alligevel. Hvad skal straffen være? Skal de i værste fald smides ud af skolen?” forklarer hun.

Lærerne kæmper med børn, der har swipet siden to-års alderen

Fremfor et forbud håber undervisningsordføreren i stedet, at man både forskningsmæssigt og bredt politisk laver anbefalinger, så både skoler og forældre får lettere ved at håndtere udfordringerne.

Netop bedre vejledning til skolerne er også et håb hos Imran Rashid, der gerne ser, at lærerene udrustes bedre til at klare den fremadstormende teknologi.

”Det, vi i virkeligheden skal se, er, at den kamp, som foregår ude på skolerne, er en lærer, der har gået på lærerseminaret, som konkurrerer mod amerikanske firmaer, der har adfærdsdesign for milliarder af dollars puttet ind i de her devices. De har et forspring på adskillige år, når børn fra to-års alderen har swipet til højre og venstre på deres iPads. Så står læreren der og skal konkurrere med en hjerne, der er tunet ind på underholdning helt fra barnsben,” siger han.

Undervisningsordfører Anni Matthiesen tror, at anbefalinger til brug af mobiltelefon i skolen er et realistisk mål. I hendes eget parti Venstre er man opmærksomhed på skolerne og lærernes udfordringer, og hun ser gerne, at det sker indenfor nærmeste fremtid.

Foto: Unsplash

Footer graphics