mår
Foto: Zdeněk Macháček/Unsplash

Dramatiske tal: Dobbelt så mange dyrearter som i 2010 er nu truet i Danmark

Ny vurdering af den biologiske mangfoldighed i Danmark viser blandt andet, at alle mårdyr er i fare for at forsvinde.

Der tegner sig efterhånden et billede af, at jo mere man leder efter negative tendenser i naturen, des flere finder man. Bare i løbet af den seneste tid har vi måttet sande, at der er flere giftstoffer i grundvandet, end vi troede, og at landbruget sviner mere, end de troede.

Nu viser det sig, at mere end 4.000 danske dyrearter er i fare for at forsvinde, skriver Danmarks Naturfredningsforening. I 2010 lå tallet omkring 2.000, men på baggrund af et langt større datagrundlag er tallet altså blevet opjusteret.

Det viser tal fra den nye såkaldte ‘Rødliste’, der er en international målestok for den biologiske mangfoldighed i Danmark. I vurderingen har man undersøgt 10.662 dyrearter og fundet frem til, at 4.439 anses for at være truet. Det svarer til 41,6 procent.

Blandt de nye arter på listen finder man som noget nyt alle de små mårdyr – ilder, husmår, lækat og brud.

“Det er selvsagt dybt bekymrende, at flere arter er i tilbagegang. Og det står virkelig skidt til, når så mange af mårdyrene rødlistes, fordi de egentlig ikke er særlig kræsne i forhold til levesteder og fødebehov,” siger Bo Håkansson, der er biolog og seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning hos Danmarks Naturfredningsforening til dn.dk.

Mårdyrene er sky og trives bedst, hvor der er nok med mus og gode muligheder for at komme i skjul, hvilket typisk er i brændestabler eller stendiger.

Fugle i frit fald

Men det er ikke kun mårdyrene, der figurer på den nyeste Rødliste. Også 52 procent af de danske fuglearter er truet. Det samme gælder for 28 procent af karplanterne, 47 procent af dagsommerfuglene og 48 procent af alle pattedyrene.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Marie Reumert Gjerding placerer ansvaret hos de danske politikere.

“Den nye rødliste slår en stor streg under det faktum, at den danske naturindsats har fejlet det sidste årti. Udviklingen går fra slemt til værre, og politikerne har slet ikke formået at løfte det ansvar de har forpligtet sig på nationalt som internationalt,” siger hun til dn.dk.

Man kan ikke pege på én enkelt årsag til, at de danske dyrearter befinder sig i en kritisk tilstand, men Bo Håkansson peger på, at flere døde træer og mere dødt ved i skovene formentlig ville betyde en postitiv forskel for især mårdyrene.

For Danmarks Naturfredningsforening dumper de nye tal direkte ned i deres igangværende kamp for at bevare urørt skov og genoprette mere natur i det åbne land, hvilket de facto er en kamp mod landbruget.

Find mere om
Footer graphics