Togskinner
Banedanmark bruger mere Roundup end de siger.

Ukrudtdræber ude af kontrol: Banedanmarks forbrug af Roundup er eksploderet på 3 år

Forbruget af det udskældte sprøjtemiddel Roundup er steget med 66 procent siden 2013. Men ifølge Banedanmarks egne tal er forbruget konstant. Nu skal sagen undersøges.

Hvis man går og tror, at den kollektive trafik er god for miljøet, kan man godt tro om igen. Det tyder en ny opgørelse fra Miljøstyrelsen i hvert fald på.

Heraf fremgår det nemlig, at Banedanmarks forbrug af det miljøskadelige sprøjtemiddel Roundup er steget med 66 procent mellem 2013 og 2016. Og det betyder, at forbruget næsten er fordoblet – fra 475 kg til 788 kg.

Til sammenligning står alle de danske kommuner for et forbrug på 945 kg. Tallene her dækker over aktivstoffet glyphosat, der bruges til at bekæmpe ukrudt med af den danske stat.

Dermed er Banedanmark nu den offentlige organisation i Danmark med det allerstørste forbrug af Roundup. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

I flere år reducerede Banedanmark deres forbrug, men nu ser det imidlertid ud til at være kørt helt af sporet.

Rod i regnskaberne

Ifølge Banedanmarks egne sprøjtegift-regnskaber har niveauet af Roundup ligget stabilt siden 2011. Men det stemmer ikke overens med Miljøstyrelsens oplysninger.

“Det er stærkt beklageligt, for det er selvfølgelig helt afgørende, at de tal, vi offentliggør, er korrekte”, skriver Banedanmark på deres hjemmeside.

Derfor har man nu igangsat en grundig undersøgelse for at få afklaret, hvad det reelle forbrug er.

Hos Danmarks Naturfredningsforening møder sagen hård kritik.

“Vi har i årevis debatteret Roundup, og det er mig ubegribeligt, at Banedanmark og transportministeriet endnu ikke har taget initiativer til at nedbringe forbruget”, siger Maria Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

“Det er meget vigtigt, at alle, der bruger sprøjtegifte i Danmark, er meget omhyggelige med at holde styr på deres forbrug og indberette det korrekt til miljømyndighederne. Jeg synes, det er bekymrende og i virkeligheden dybt uforståeligt, at statens egen institution, Banedanmark, tilsyneladende har sløset på denne måde”.

Direkte indberetninger

På opfordring fra Enhedslistens Mai Villadsen har Banedanmark givet et skrifligt svar til transport og -boligministeriet. Her fremgår det, at de modtager deres oplysninger om forbruget af glyphosat direkte fra den entreprenør, der foretager sprøjtningen.

Men der kan forekomme regnefejl, fordi Banedanmark selv udregner det samlede forbrug ved at lægge tallene fra rapporterne sammen.

“Der kan dels ske regnefejl ved denne metode, dels er der risiko for eventuelt at overse en sprøjterapport”, står der.

Footer graphics