Anders Sørensen kommunist
Foto: Rita Kuhlmann

Do’s & don’ts med en kommunist: “Lad os komme af med det lag, der tager alle pengene, og så tror jeg, at landet ville køre ganske fint videre”

Hvad betyder det egentlig at være kommunist? Vi spurgte Anders Sørensen, der arbejder som redaktør for det kommunistiske dagblad Arbejderen, hvilke ting du skal huske og hvilke ting du aldrig må gøre som kommunist i 2020.

Do’s

1. Del værdierne lige

“Den korte definition af kommunisme er, at det er klasseløst og statsløst, hvor den enkeltes frihed er betinget af alles frihed. Det handler om at skabe et samfund, hvor værdierne deles lige, og alle har, hvad de skal bruge. Men vi vil altid trække vores kultur med os. Og den måde vores samfund er skruet sammen på økonomisk gør enormt meget for vores opfattelse af os selv og hinanden. Det vil sige, at gjorde vi det i morgen – opløste den danske stat og sagde at vi skulle dele alt ligeligt – så ville det ende meget galt meget hurtigt, tror jeg. Vi skal skabe et samfund, hvor vi lærer at forstå os selv som mennesker og som en del af en større sammenhæng – at vi ikke kan klare os uden hinanden. I dag bliver det jo usynliggjort på mange måder.”

2. Ud med direktører og aktiespekulanter

“Ved kommunisme yder enhver efter evne og modtager efter behov. Det er lidt anderledes end socialismen, som er skridtet på vej mod kommunismen, hvor man yder efter evne og nyder efter indsats. Der bevarer man lønningssystemet i en eller anden form. Helt grundlæggende handler det jo om, at man skal have løn for at arbejde. Alle dem, der tjener flest penge lige nu, arbejder ikke, de tjener penge på at aktiespekulere eller sidde i en bestyrelse. De tager bare penge fra dem, der skaber værdierne. Det skal være slut med det. Men kigger man på udviklingen i det kapitalistiske samfund, er der i virkeligheden åbnet for en meget mere velfunderet og stabil socialisme. Direktørerne og kapitalejerne gør sig selv mere og mere overflødige i deres stræben på at optimere profitten. Så lad os komme af med det lag, der tager alle pengene, og så tror jeg, at landet ville køre ganske fint videre. Og det giver en stor sum penge, som man kan fordele i samfundet.”

Anders Sørensen i sit hjem i København. Foto: Rita Kuhlmann.
3. Organisér dig

“Hvis man er socialist eller kommunist i dag, vil jeg sige, at det vigtigste er at organisere sig. Jeg har valgt at organisere mig i Kommunistisk Parti, fordi jeg mener, at det er her, vi kan gøre den største forskel. Man kommer aldrig nogensinde til at gøre en reel samfundsmæssig forskel ved at tage individuelle valg. Meld dig ind i din fagforening. Bliv aktiv i studenterrådet. Meld dig ind i et parti. Gør noget aktivt med andre mennesker. Vær med til at skabe en bevægelse, som former fremtiden.”

4. Snak med andre

“Et hovedproblem i dag er, at folk går og tumler med deres ting én og én og én. Og det er en generel tendens – eller det har været en generel tendens, som jeg faktisk mener, der sker et brud med lige nu. Men ellers har der været en lang årrække, hvor vi har gået rundt alene og haft en masse problemer hver for sig. Der sker noget, når vi taler med andre mennesker, fordi vi opdager, at vi ikke er alene med de problemer, vi har. Vores problemer er faktisk nogle, som de fleste mennesker har. Og jeg tror, at der er en vigtig proces i, at man opdager, at hvis det er et problem, mange har, er det nok også noget, vi kan løse kollektivt.”

5. Læs de tykke bøger

“Det første trin er organisering, og så hjælper det også at prøve at forstå den verden, vi lever i. Det er klart. Men jeg tror bare ikke, det hjælper uden organisering. Jeg møder tit folk, der sidder og læser meget tykke bøger og forstår verden rigtig godt gennem de bøger. Men det er jo først, når de sætter det i sammenhæng med den virkelighed, som mennesker befinder sig i, at det for alvor giver mening. Og selvfølgelig – læs ‘Det Kommunistiske Manifest’. Altså det er stadigvæk en af de bedste udgivelser nogensinde.”

Anders Sørensen

Anders Sørensen er ansvarshavende redaktør for Dagbladet Arbejderen, der udgives af Kommunistisk Parti, som han selv er aktivt medlem af.

For Anders Sørensen betyder kommunisme et fuldkomment demokrati, der også gælder den økonomiske sfære:

“At være kommunist er jo dybest set en verdensanskuelse. Det handler om at arbejde for en retfærdig verden, hvor det er dem, der skaber værdierne i samfundet, som får lov til at bestemme, hvad værdierne skal bruges til. Det er en udvidelse af demokratiet til også at gælde den økonomiske sfære og produktionssfæren.”

Don’ts

1. Pas på med at tro, at du kan gøre noget alene

“Medmindre man godt kan overskue det og synes, det er et sjovt personligt projekt, synes jeg, at man skal passe på med at fokusere for meget på, hvad man kan gøre som individ. Og man skal passe på med at tro, at man kan gøre en forskel for samfundet gennem personlige forbrugsvaner eller livsstil. Vi er opflasket med, at hvis vi er utilfredse med noget, skal vi bare ændre det. Men det ændrer jo ikke grundlæggende på strukturerne. Selvfølgelig – har man lyst til at bo i et biodynamisk kollektiv eller være veganer, så gå amok. Man skal bare ikke tro, at det alene forandrer verden.”

“Jeg tror nemlig, at fokus på individuelle handlinger skaber en splittelse i vores samfund. Fordi rigtig mange af dem, der har færrest ressourcer, og sværest ved at gøre noget, føler et voksende pres for at stoppe med at spise kød og lade være med at tage bilen på arbejde. For hvis man gør det, så er man et dårligt menneske. Men modreaktionen til det er groft sagt en form for dansk-folkepartisk ’fuck politisk korrekthed’-attitude. Og det er en helt normal, menneskelig forsvarsmekanisme.”

2. Lad ikke racismen splitte arbejderklassen

“Det er vigtigt at forstå, at vi er et samfund af individer, som er afhængige af hinanden. Så det må være alfa og omega at gå ind i kampen mod racisme, som jeg tror er en af de vigtigste kampe lige nu. Dels fordi racismen – der ikke mindst er kendetegnet ved islamofobi i Danmark – er noget af det, som splitter arbejderklassen allermest. Den ødelægger faktisk vores muligheder for at skabe et bedre samfund, fordi vi slås med hinanden internt. Jeg tror, det er det allermest ødelæggende for vores samfund i dag, og det er vores modstandere udmærket klar over, for det bliver brugt flittigt.”

Foto: Rita Kuhlmann
3. Glem her-og-nu kommunismen

“Jeg tør ikke skyde på, hvornår vi kan have et rigtigt klasseløst og statsløst samfund. Men jeg tror, det er muligt. Bare ikke i min levetid eller mine børnebørns. Men jeg kunne godt have et håb om at komme til at opleve socialisme. Målet lige nu og her er socialisme, hvor der stadig vil være en stat, men en stat der er styret af flertallet fremfor mindretallet. Hvor det er arbejderklassen, der har magten.”

4. Mist aldrig øje på målet

“Karl Marx, der skrev det kommunistiske manifest, valgte jo lige præcis at kalde sig for kommunist, fordi socialismen ikke er målet. Kommunismen er endemålet – socialismen er bare vejen hen mod det. Socialismen er ikke bare en bevægelse mod noget, der bliver bedre, det er en periode mellem kapitalisme og det klasseløse, kommunistiske samfund. Men det er ikke nok. Vi er nødt til at blive ved med at arbejde for mere frihed og mere lighed for til sidst at få den her ultimative frihed, hvor staten ikke længere er nødvendig, som det undertrykkelsesapparat det er.”

5. Gentag ikke andres fejl

“I min terminologi har vi faktisk aldrig set et kommunistisk samfund – vi har kun set forsøg på socialistiske samfund. For der er ikke længere brug for en stat i et kommunistisk samfund, og det har der i høj grad været i de lande. Cuba er stadig i gang med at opbygge det, de ser som socialisme. Men jeg tror ikke, vi har set, hvordan fuldt udbygget socialisme ser ud endnu. Vi skal selvfølgelig ikke have et cubansk samfund, men man kan jo kigge til Cuba og andre lande, der har forsøgt socialisme og blive inspireret af ting, som de har gjort og lære af de fejl, som de har begået.”


Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk

Footer graphics