Vaskemaskiner
Foto: Unsplash

Ny undersøgelse: Mænd tror, de allerede laver halvdelen af arbejdet i hjemmet

7.500 mænd og kvinder fra alle de nordiske lande har deltaget i undersøgelsen ‘State of Nordic Fathers’, som blandt andet søger svar på, hvorfor mænd ikke tager mere barsel.

Langt størstedelen af fædre i Norden ønsker tilsyneladende at være dybt involveret i omsorgen for deres børn. Faktisk er 90 procent enige i lige præcis det udsagn.

Den holdning har imidlertid slet ikke rod i virkeligheden.

Sådan lyder én af konklusionerne i den nye rapport State of Nordic Fathers, som er lavet på opfordring fra Nordisk Ministerråd. Her har 7.500 mænd og kvinder svaret på, hvor vigtigt det er at dele ansvaret for hjem og børn ligeligt – blandt andet i forhold til barsel.

Ifølge rapporten mener 70 procent af både mænd og kvinder, at barselsorloven skal fordeles ligeligt, men faktisk tror to tredjedele af de adspurgte mænd allerede, at de laver halvdelen af arbejdet i hjemmet.

Det er et flertal af kvinderne imidlertid ikke enige i. I modsætning til de adspurgte mænd mener kvinderne nemlig, at de udfører det meste af arbejdet med at hente børn, fritidsaktiviteter, tøj og hygiejne i hjemmet.

Den skæve fordeling af arbejdsbyrden opfattes trods alt ikke som noget problem. Både mænd og kvinder er nemlig omtrent lige tilfredse med tingene, som de er.

Fædreorlov ændrer holdninger

Hvis man alligevel går efter en mere lige arbejdsfordeling i hjemmet, tyder resultaterne i undersøgelsen på, at barselsorloven er et godt sted at starte.

Den gruppe af mænd, som rent faktisk tager en lang fædreorlov, udfører nemlig også en større del af arbejdet i hjemmet, samtidig med at de generelt udviser et større engagement – de læser f.eks. bøger og taler med venner om forældreskab.

Øremærket barsel er ubestrideligt det mest effektive tiltag for at få mænd til at blive hjemme i længere tid med deres små børn

Carl Cederström, forfatter til State of Nordic Fathers

Derudover er de også i mindre grad enige i kønsstereotype påstande som “børn har mere brug for deres mor end deres far”, eller “mænd skal være stærke, selv om de er bange.” 

Som det ser ud lige nu, ligger Danmark dog i bund blandt de nordiske lande med den største andel af fædre, som kun holder to ugers barselsorlov med deres børn. Sverige har den største andel af fædre, som holder mere end et halvt års barselsorlov.  

“En instruktion til politikere”

Carl Cederström, der er docent i erhvervsøkonomi ved Stockholms universitet og forfatter til rapporten, mener, at undersøgelsen bør få politikerne op ad stolene.

“Fundene skal ses som en instruktion til politikere og virksomheder om at skabe rammer for, at nybagte fædre kan tage barselsorlov uden at skulle bekymre sig om negative karrieremæssige og økonomiske konsekvenser,” skriver han i rapporten.

Han konstaterer også, at den fleksibilitet, der på barselsområdet i Danmark, hænger entydigt sammen med, at fædrene kun tager cirka 11 procent af barselsorloven.

Med Norge som foregangseksempel slår han derfor til lyd for øremærket barsel.

“Øremærket barsel er ubestrideligt det mest effektive tiltag for at få mænd til at blive hjemme i længere tid med deres små børn, og det er nødvendigt, hvis vi skal ændre normerne på arbejdsmarkedet og i familierne,” skriver Carl Cederström.

Footer graphics