Step Brothers
'Step Brothers'. Foto: ©2008 Columbia Pictures Industries, Inc.

Mænd har færre tætte venner end nogensinde

Man taler om en ‘male friendship recession’ hos de amerikanske mænd. Hver femte mand har ifølge en undersøgelse fra Gallup og AEI slet ingen tætte venskaber.

Det står sløjt til på venskabsfronten hos de amerikanske mænd. Tilsyneladende er de ikke så gode til at få venner og knytte tætte bånd, som de har været.

Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse foretaget af Gallup og AEI Survey Center on American Life i 2021.

Det er sværere for både kvinder og mænd at få venner og vedligeholde venskaber, men det er især en udfordring for mændenes vedkommende. Og især for single mænd.

Siden 1990 er andelen af amerikanske mænd, der har mindst seks tætte venner, halveret (fra 55 procent til 27 procent). For mænd med få eller ingen tætte venskaber er resultatet ofte ensomhed og isolation. Faktisk siger mere en halvdelen af de adspurgte, at de har oplevet ensomhed eller isolation inden for de seneste syv dage.

Og det er imidlertid kun det mindste af problemerne, for isolation og ensomhed kan være medvirkende til en lang række af andre fysiske lidelser – såkaldte livsstilssygdomme som blandt andet kommer af svækket immunforsvar, hjerteproblemer, dårlig søvn og diabetes.

Kan skyldes maskuline normer

Men hvorfor har mænd den her slags sociale problemer? En af årsagerne skal man muligvis finde i forandringerne på arbejdsmarkedet. Både mænd og kvinder i nutidens USA skifter oftere job end tidligere, ligesom at de arbejder længere og mere alene – for eksempel hjemmefra.

Unge amerikanere i alderen 18-29 flytter heller ikke hjemmefra som tidligere, de bor ganske enkelt længere hjemme hos deres forældre, hvilket også kan være en væsentlig faktor.

Men svaret skal man nok også finde i de traditionelle maskulinitetsnormer og måden, man opdrager mænd til at være mænd på i USA – med tilskyndelser til blandt andet at udvise hårdhed fremfor følsomhed og sårbarhed.

Mænd er mindre tilbøjelige til at dele deres følelser med deres venner end kvinder. Ifølge undersøgelsen har halvt så mange mænd som kvinder i løbet af den seneste uge modtaget følelsesmæssig støtte fra en ven, og og på samme måde har mindre end hver tredje mand delt personlige følelser med en ven. Hos kvinder er deres næsten hver anden (48 procent).

Det samme billeder tegner sig for mænd med hensyn til at sige, at de elsker deres venner. Kun en fjerdedel af mændene havde gjort det, mod halvdelen af kvinderne. Populært sagt investerer de tilsyneladende mere i deres sociale relationer.

Ingen ord for følelser

Den amerikanske psykolog Ronald F. Levant har anvendt termen ‘normative male alexithymia’ (NMA) til at beskrive visse mænds manglende evne til at sætte ord på deres følelser, hvilket ansporer til en mere konform dyrkelse af de traditionelle maskulinitetsnormer.

Og det skaber så desværre en lidt ond cirkel i venskabssammenhænge. For mænd med NMA får nemlig groft sagt mindre ud af deres relationer til venner. Deres interne kommunikation har ifølge Levant ikke den optimale kvalitet, hvilket kan skyldes en grundlæggende frygt for intimitet.

Et aberdabei er dog, at det faktisk især er de yngre mænd, som altså i højere grad end de ældre afviser de traditionelle maskulinitetsidealer og -normer, der bøvler mest med at udvikle langvarige sociale bånd.

Ifølge psykoterapeut og forfatter til undersøgelsen Robert Garfield har unge mænd en tendens til at ‘stashe’ deres venskaber, at gemme dem væk simpelthen.

“Mange drenge siger, at de ser eller taler med deres bedste ven engang hvert andet eller tredje år, og “vi samler bare op der, hvor vi slap”. Det er måske sandt nok. Men i de mellemliggende år afskærer mænd sig selv fra fordelene, som mere konstant kontakt, kunne give,” udtalte han til AEI i forbindelse med undersøgelsens udgivelse.

Find mere om
Footer graphics