Foto: PR

Når kulturen genåbner: Vi glæder os til igen at kunne fokusere på det væsentlige, nemlig kunst

Mens Danmark er i gang med en langsom og gradvis genåbning, sidder museerne lige nu er planlægger, hvordan du igen kan få en sikker kunstoplevelse.

Louisiana har været lukket ned siden 12. marts. Det samme har Statens Museum for Kunst. Men mens vi andre har siddet kulturløse derhjemme, er der fuld gang i overvejelserne om, hvordan man kan sikre sig, at publikum får en så risikofri kunstoplevelse som muligt.

“Vi er i gang med at udvikle scenarier, der især involverer især tre tiltag omkring håndteringen af gæster. Forudsætningen for det hele er selvfølgelig, at vi hele tiden har tal på, hvor mange mennesker, der går ind af døren på museet, når vi åbner igen,” siger kommunikationsdirektør på SMK, Lise Korsgaard.

Hos SMK har man desuden fokus på digitalt salg af billetter og årskort, så man undgår den fysiske kontakt omkring billetsalg. I den forbindelse håber museet på at kunne lancere en mulighed for at købe billet til museet i bestemte tidsrum, så man undgår risiko for kø ved indgangen.

Desuden fokuserer man på hygiejne, rengøring og på at holde afstanden mellem museets personale og andre gæster. Med alt hvad det indebærer af håndsprit, klistermærker med afstands-indikationer, plexiglas og andet 

“Fokus er på tiltag, der kan hjælpe med at sprede museets gæster mest muligt, så vi får fordelt folk på de store arealer, der er til rådighed, og sørger for, at der ikke er for mange mennesker i et lokale ad gangen. Det bliver nok især vagter og kunstværter på gulvet, det kommer til at hjælpe gæster med at navigere rundt på museet,” siger Lise Korsgaard, der også håber, at man snart igen kan begynde at tale om det, et museum egentlig er til for, nemlig kunsten.

“I forhold til programmet vil vi i en periode omkring en genåbning have et særligt stort fokus på museets kunstsamling. Samlingen på SMK udmærker sig ved at tilhøre landets befolkning og at indeholde kunst fra en periode på mere end 700 år, der – i kraft af sin store rigdom og variation – er en fantastisk kilde til at kunne give et perspektiv på en verden i stor forandring. Vi mener derfor, at der er brug for, at vi folder kunstsamlingen ud i et aktuelt perspektiv. Det vil vi gøre med formidling på museet, men selvfølgelig også på de digitale kanaler, som vi allerede er i fuld gang med at udvikle og bruge lige nu,” siger Lise Korsgaard.

Også i Humlebæk nord for København, på Louisiana, der har været lukket siden 12. marts, arbejdes der på at give gæsterne den bedste oplevelse, når myndighedeerne vælger at åbne landet igen.

Krisen er dyr for Louisiana

Det har store økonomiske konsekvenser for Louisiana at holde lukket. Museet har et månedligt underskud på 4,5 millioner kroner – medregnet lønkompensation og hjælp til faste udgifter. Hvis nedlukningen eksempelvis varer helt frem til 1. juli, så står museet med et underskud på i alt 19,6 millioner kroner.

”Vi er klar med tilpasninger af billetsystem, udstillingsområder, butik og cafe – og så er vi jo på museerne i forvejen dygtige til at tage os af gæster i fysiske rammer med et højt sikkerhedsniveau. Vi er nødt til at udvise tålmodighed og vise fuld respekt for myndighedernes ansvar for vores sundhed, men vi melder os altså klar til en kontrolleret genåbning, der lever op til de krav myndighederne måtte stille,” fortæller Poul Erik Tøjner, direktør på Louisiana, i en pressemeddelelse, hvor han også understreger, at museet vil blive ved med at følge de vedtagne regler og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

”Men vi har brugt en del af de seneste uger på at omstille os til en forandret virkelighed, og her vil en kontrolleret genåbning være første, vigtige skridt. Vi ønsker jo, at Louisiana bliver til Louisiana igen, og det sker først i det øjeblik, hvor her er gæster,” siger han.

Forberedelserne går på at kontrollere antallet af gæster, der lukkes ind på museet, og derfor er tanken at indføre såkaldte time slots, så man køber billetter med fast starttidspunkt.  

“Vi vil undgå lang kø både i vores gård og ved vores billetsalg, og vil selvfølgelig kunne sikre, at her ikke er flere gæster, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt. De forhåndsbookede bestillinger reducerer også behovet for interaktion med vores personale, men vi er i øvrigt allerede klar med afskærmning, som vi kender det i supermarkederne og havecentrene. Vores erfaring med at håndtere publikumsadfærd i udstillingerne er indgående. Vi ved, hvor der er behov for skiltning, afstandsmarkeringer, ensretninger mv. Og i øvrigt vil Louisianas vagter i udstillingerne bidrage til, at gæsterne holder behørig afstand til hinanden, så det er trygt at gå på museum,” siger Poul Erik Tøjner.

Find mere om
Footer graphics