Foto: Shutterstock

Flere virksomheder verden over indfører 4-dages arbejdsuge som led i globalt forsøg

Mindre arbejde, mere fritid. Det, der har virket som en fjern drøm for mange, er ved at blive virkelighed flere steder kloden rundt. Og tidligere eksperimenter viser, at kortere arbejdsuge faktisk øger produktiviteten.

I år 1900 arbejdede folk i jernindustrien 60 timer om ugen. I løbet af det 20. århundrede er tiden, du knokler ved samlebåndet, byggepladsen eller computeren løbende sat ned. Men kravet på 37 timer, som de fleste af os lever med, blev fastlagt for 30 år siden og har ikke rykket sig siden. Men nu er der ved at ske et opbrud.

Flere virksomheder over hele kloden vil i år eksperimentere med en fire-dages arbejdsuge. Alene i Storbritannien vil seks firmaer, heriblandt Panasonic, deltage i et forsøg på et halvt år, hvor alle medarbejdere er på nedsat tid.

Det er en del af en kampagne, hvor virksomhedernes resultater vil blive fulgt og vurderet af forskere fra Cambridge University, Boston College og Oxford University.

“En firedages-arbejdsuge udfordrer den nuværende arbejdsmodel og hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra blot at måle, hvor længe folk er på arbejde til et skarpere fokus på hvad, der faktisk produceres,” siger Joe O’Connor, der er pilot programme manager for ’4 Day Week Global’, som står for evalueringen af virksomhedernes resultater, til Mashable.

Efterspørgslen på en kortere arbejdsuge kommer især fra de yngre generationer under 45 år. En britisk undersøgelse viser, at op mod en femtedel af de 35-44-årige er parat til at skifte job for at arbejde i en virksomhed med firedages-arbejdsuge.

Succes i Island

Det er langt fra første gang, at man eksperimenterer med nedsat arbejdstid. Især et stort forsøg på Island har tiltrukket sig stor opmærksomhed. Her deltog 2.500 offentlige ansatte fra 2015-2019, og resultaterne var udelukkende positive. De fik ikke en firedagesarbejdsuge, men alle fik tilbuddet om nedsat tid i et eller anden omfang. Den nedsatte tid ødelagde ikke produktiviteten, og medarbejderne følte sig mindre stresset, og at deres helbred og work-life balance blev forbedret.

Da resultaterne fra Island kom i sommeren sidste år, mødte det interesse også herhjemme, men som forsker i ledelse og arbejdsliv ved CBS, Michael Pedersen, sagde til Information, kræver den nedsatte tid også en ny struktur. Man er nødt til at indrette arbejdet efter færre dage, ellers bliver medarbejderne tvunget til at nå det samme på kortere tid. Samtidigt er det heller ikke muligt at kopiere én virksomheds succeshistorie over på en anden.

Netop en succes var det, da Microsoft i Japan indførte en firedages-arbejdsuge, hvor produktiviteten steg med 40 procent. Samtidigt kunne de skære 23 procent af elregningen. Og det er formentlig tal som disse, der får virksomheder som Canon i Storbritannien til at glæde sig til forsøget, der kører fra juni til december i år.

“Vi ved, at arbejdsmønstre og et øget fokus på balance mellem arbejde og privatliv har ændret sig væsentligt under pandemien. Som en lydhør arbejdsgiver ser vi altid på, hvordan vi kan tilpasse vores indretning af arbejdet for at sikre, at medarbejderne finder deres tid hos os meningsfuld, tilfredsstillende og produktiv. Derfor er vi meget spændte på at prøve en fire-dages uge for at se, om det kan fungere for os,” fortæller Ken Sutherland, præsident for Canon Medical Research Europe.

Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Footer graphics