iværksætter
Foto: Unsplash

Danmark halter bagud: Der investeres uendeligt lidt i kvindelige iværksættere

Kun 8,47 procent af investeringerne i nye danske tech start-ups går til firmaer med kvinder blandt stifterne.

Hvis du er kvinde eller er forretningspartner med en kvinde kan det være svært at tiltrække investeringer til dit tech-eventyr. Især i Danmark.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af The Nordic Web og Danske Bank.

Under en syvendedel (13,19 procent) af de nordiske tech-firmaer, der i 2017 kunne tiltrække investeringer i deres spæde begyndelse, havde kvinder med på iværksætterholdet. Værre står det til for firmaer stiftet helt uden mænd. De tiltrak kun 3,8 procent af de samlede investeringer.

Ser man på Danmark i forhold til de øvrige nordiske lande, “udmærker” vi os ved endnu dårligere forhold for kvinder i start-ups. I Danmark er andelen af investeringer i tech-start-ups med kvindelige medstiftere 8,47 procent. I Norge og Sverige er tallet henholdsvis 20,69 og 13,64.

Forskellen er endnu større, når man ser på investeringer i firmaer helt uden mandlige stiftere. Disse all-female start-ups tegner sig i Danmark for 0,78 procent. I Norge og Sverige er det tilsvarende tal henholdsvis 4,6 procent og 3,86 procent.

Undersøgelsen er den første af sin art i Norden. Hidtil har man kun haft amerikanske undersøgelser og ellers fra enkelte lande baseret i Norden, der dog hver især har forskellige metoder. Direkte sammenligning har derfor ikke har været muligt.

Thea Messel

Privatfoto: Thea Messel

Thea Messel, Global Startups Lead i Danske Bank, er en af dem, der står bag undersøgelsen, og hun påpeger, at man i Norden kæmper med nogle af de samme udfordringer, som flere amerikansk studier har konstateret. Én amerikansk undersøgelse viser, at langt de fleste investeringer går til mandlige start-ups, men at man paradoksalt nok får mere ud af sin investering i et firma, hvor der er kvinder blandt stifterne.

Ikke bedre end USA

Thea Messel har været med til at lave undersøgelsen. Hun fremhæver to vigtige pointer:

”Tallene i Norden minder meget om det, vi har kunnet se dokumenteret i USA, hvilket er lidt overraskende for den region i verden, som skal være førende på ligestilling”, siger hun og fortsætter:

”Det, vi også kan se, og måske det som er det mest alarmerende, er, at vi i Danmark er så langt bagud i forhold til vores nordiske nabolande. Og det er måske det, som er vigtigst at tage med sig videre fra denne undersøgelse. Hvad gør de i Norge og Sverige , som indebærer, at så mange flere female founders bliver opdaget? Finder vi ud af det, så ved vi, hvad Norge og Sverige skal gøre mere af for at få andelen yderligere op, og hvad vi i Danmark skal begynde at gøre,” siger hun.

Thea Messel peger på, at undersøgelsen er med til at punktere en af de helt store myter om forskellen mellem kvinder og mænd:

”Når andelen er så markant anderledes fra land til land, betyder det, at argumentet om at kvinder er mindre risikovillige og derfor får en mindre bid af kagen, på ingen måde holder. Det kan hverfald ikke bruges som argument for, hvorfor vi ikke har flere fundede female founders i Danmark. Snarere peger det på, at der ligger strukturforskelle og kulturforskelle til grund for, at der i Danmark investeres mindre i kvindelige iværksættere,” siger Thea Messel.

Vi vælger dem, der ligner os selv

Undersøgelsens andet ben viser, hvem det så er, der investerer i start-ups. Også her betyder kønnet noget.

32,8 procent af de firmaer, der foretog en (1) investering i start-ups med kvindelige stiftere, havde mindst en kvindelig partner. Ser man på de firmaer, der investerede i mere end et selskab med kvindelige stiftere havde 50 procent af disse mindst en kvindelig partner.

Hvilket altså betyder, at sandsynligheden for, at et selskab investerer i start-ups med kvindelige stiftere stiger, hvis der er kvinder ved roret i investeringsselskabet.

kvindelige iværksættere

Foto: Jakob Owens/ Unsplash

”Det er et vigtigt resultat, fordi det konkluderer, hvad forskning også har bevist, nemlig at diversitet i beslutningsprocesser har en stor betydning. Får man som start-up-virksomhed et afslag, kan det sagtens bunde i den måde, man selv kommunikerer på, og den måde hvormed det bliver læst i den anden ende. Der er en naturlig bias hos beslutningstager, der automatisk sikrer en bedre forståelse for det, der bliver kommunikeret, hvis ansøgningen kommer fra en person, der ligner en selv. Det er et mønster, som er bevist i USA ,og som altså også gør sig gældende i Norden”, siger Thea Messel.

Konference sætter fokus på female founders

Undersøgelsen bliver præsenteret i dag ved Female Founders 2018-konferencen, som blandt andet sætter fokus på female founders og funding. Konferencen er arrangeret af Dansk Iværksætter Forening, revisions- og konsulentvirksomheden PWC og Danske Bank.

Formålet er, at sætte fokus på potentialet ved at investere i flere female founders og samle folk, både mænd og kvinder, med henblik på at øge diversiteten både blandt iværksætterne og investorerne. Female Founders 2018 deler dermed vision og mission med communities som SHE Community, The Baash, Ladies First med flere.

Looking at the bright side

Skal Thea Messel tage de positive briller på, fremhæver hun, at der trods alt i løbet af 2017 var 103 nordiske female founders, der tiltrak investeringer.

”Selv om tallene relativt set er lave, så er det fantastisk, at vi alligevel har 103 rollemodeller, som vi kan synliggøre og vise frem, så de kan inspirere andre potentielle tech-iværksættere. Disse 103 start-ups er afgørende for, at vi kan få endnu flere iværksættere og sørge for, at vi som region bliver konkurrencedygtige og får udnyttet vores fulde potentiale.”

Foto: NeONBRAND on Unsplash

Footer graphics