soeul
Foto: Glenn Tan/ Unsplash

Bæredygtigt nyt: Sydkorea genanvender 95 procent af madaffald

Landet med 55 millioner indbyggere er gået fra at genanvende 5 procent af deres madaffald i 1995 til hele 95 procent i 2019, hvor størstedelen bliver til kompost og gødning. I Danmark halter vi stadig bagefter.

Madspild er et kæmpe globalt problem, og det anslås, at omtrent 1,3 mia. ton mad ryger fra tallerknerne til skraldespanden. Endnu mere slående er det, at verdens 1 mia. sultende mennesker kunne brødfødes med under en fjerdedel af den mad, der går til spilde i Europa og USA.

Men hvis man ikke kan spise op, hvad gør man så? Det har de en løsning på i Sydkorea, hvor de har sat stort ind for at undgå, at den overskydende mad bliver brændt op og for alvor går til spilde.

Det er nemlig lykkes Sydkorea at genanvende 95 procent af alt madaffald, hvor en stor del blandt andet bliver til kompost. Det skriver organisationen World Economic Forum i en ny rapport om globalt madspild.

I hovedstaden Seoul har de opsat mere end 6.000 high-tech-skraldespande, der effektivt sorterer skraldet. Nogle af dem er så specialdesignede, at de komposterer madaffaldet, der til gengæld bliver anvendt i byhaver eller doneret til landbrug.

I Danmark genererer private husstande omkring 700.000 tons organisk affald om året. Det har ikke været redaktionen muligt at få et præcist svar på, hvor meget der genanvendes – kun at der genanvendes 44 procent af det samlede husholdningsaffald, mens tallet er 77 procent for erhvervsaffald.

En af udfordringerne ved madaffald er fugt, der udgør omkring 80 procent af den samlede mængde madaffald. I Seoul har man gjort en særlig indsats for at lære indbyggerne at fjerne fugten, og det har ifølge World Economic Forum sparet byen 55 mio. kr. over en seksårig periode.

Det organiske affald samles i bionedbrydelige poser, der sammenpresses på forbrændingen for at få fugten væk. Mens fugten benyttes til biobrændstoffer, bliver det tørre affald til gødning, der benyttes til ’urban farming’. Og netop dyrkning af mad i Seoul er fordoblet hvert år i samme periode.

World Economic Forum skriver, at der fordelt over hele Seoul pt. er byhaver svarende til 240 fodboldbaner. Byen har desuden besluttet at hjælpe nye byhave-projekter økonomisk, og de dækker mellem 80 til 100 procent af startomkostningerne, hvis man vil i gang med at dyrke grøntsager i megabyen med 24 mio. indbyggere.

bin_korea
Find mere om
Footer graphics