Le gammeltoft

Le Gammeltoft: Kvinder vil komme længere i bestyrelserne, hvis vi fra starten klæder dem bedre på

Det smalle fokus på at få flere kvinder i bestyrelser viser, at vi er langt fra en reel løsning på ligestillingsproblemet i Danmark.

Reklamekampagner, artikler og debatindlæg fokuseret på kvinder i bestyrelser fylder i øjeblikket både de almindelige og sociale medier. Senest har historien om Saatchi & Saatchis kampagne for netop organisationen ‘Kvinder I Bestyrelser’ (KIB) skabt overskrifter, da den sætter fokus på en række virksomheder – heriblandt Lego, Arla og Tivoli – der ikke har kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Men det fortsatte fokus på toppen af isbjerget er uhensigtsmæssigt for ligestillingsdebatten. For ligestillingen mangler ikke kun på bestyrelsesgangene, men generelt i de danske virksomheder og på nogle af uddannelsesinstitutionerne. 

Ligestillingsdebatten har af naturlige årsager længe optaget mig, og der går sjældent lang tid imellem, at jeg af medier eller kollegaer bliver spurgt til min holdninger. ”Er du for kvoter?” Nej. ”Er det ikke bare fordi kvinder ikke er interesserede i lederjobs og topstillinger?” Nej. ”Vi har da ligestilling i Danmark?” Nej. 

Senest har jeg blandet mig i debatten om au pair-ordningen, og det er frustrerende, at vi skal diskutere symptomerne på den manglende ligestilling og ikke løsningerne. Sandheden er nemlig, at 70 procent af det huslige arbejde stadig ligger hos kvinderne, og at mændene køber huset, mens kvinderne køber mælken. Gæt hvem der står stærkest, når de 50 procent af ægteskaberne går i stykker… 

De fleste kvinder falder fra karriereræset, når de får børn, så et fokusområde er at få justeret barselsreglerne. Hvis vi får ligestilling her, vil færre kvinder falde fra. Så ja, vi skal have tvungen barsel for mænd. Jeg er normalt ikke for tvang, men vi bliver nødt til at kickstarte udviklingen, som tydeligvis ikke sker af sig selv. Vi bliver nødt til at kigge på, hvordan vi får hjulpet småbørnefamilierne, for det er presset at have topjobs og små børn. Vi har ikke længere bedsteforældre til at træde til som før i tiden – mormor og morfar har i mange tilfælde travlt med at rejse og med at nyde deres otium – så hvad er løsningen? I hvert fald ikke at afskaffe au pair-ordningen, men måske finde en løsning, der er tilgængelig for flere. En ordning der gør det muligt at få hjælp i hjemmet og med børnene i de første, pressede år. Så kan far og mor bedre være til stede over for de små, når de er hjemme. 

For at undgå at folk misforstår problematikken omkring ligestilling, bliver vi nødt til at fokusere samtalen dér, hvor problemet opstår. Og det er ikke på bestyrelsesgangen. Den del af debatten afsporer fokus, fordi folk tror, at ligestilling kun mangler helt i toppen.

Det har flere gange været foreslået, om man skulle have ”iværksætteri” på skoleskemaet, og det er slet ikke så dum en tanke. Men vi skal tænke bredere. Vi skal tænke økonomi og ledelse generelt. Det vil skabe mere ligestilling i hjemmene, at kvinderne lærer at tage styring på pension, opsparing og huskøb – men det vil også påvirke antallet af kvindelige iværksættere og ledere.

Som kreativ iværksætter har nogle af udfordringerne for mig været de selskabsretlige og økonomiske aspekter af det at drive virksomhed. Det tror jeg ikke er helt ualmindeligt for en kvindelig iværksætter. Måske flere ville kaste sig ud i det, hvis de ikke i så høj grad skulle lære hen ad vejen, og måske et fokus fra skoletiden havde givet dem større gåpåmod. 

Så ja, vi skal helt tilbage til det tidspunkt, hvor vi vælger uddannelsesretning. Allerede her kan man give eleverne redskaber og håndværk, der vil gøre dem i stand til at rykke ind på nye former for uddannelser og ruste dem til at turde tage mere ansvar. Mit udsagn er, at kvinder vil komme længere, hvis vi fra starten klæder dem bedre på. Skift nogle af fagene i gymnasiet ud med andre, der dækker økonomistyring, momsregler, programmering, forskning, ledelse, innovation og strategi. Lad eleverne snuse til ”den virkelige” verden, inden de skal vælge uddannelsesretning. Det vil resultere i flere kvinder på nogle af ”mandefagene” og give dem mere selvtillid til at kaste sig over karrierer, der på sigt vil køre dem i stilling til bestyrelserne. 

På den måde kan kvinder udleve deres karrierevalg, og husk, det er ikke en skam at have ambitioner.

Footer graphics