August Steengaard
August Steengaard. Foto: Embla Egelund

Do’s & don’ts med en ultra-liberal: “Sikrer man egne frihedsrettigheder og mulighed for at leve frit, må man også acceptere andres levevis”

Hvad vil det sige at være ultra-blå på det politiske spektrum? Og hvad er minarkisme egentlig? Vi spurgte August Steengaard, som er chefredaktør på den borgerlige netavis 180 grader.

Do’s

  1. Minimér staten så vidt som muligt

“Liberalisme er en paraply-ideologi, og på den måde er der alle mulige positioner inden for det. Det grundlæggende spørgsmål er, hvad man mener statens rolle skal være. Minarkisme betyder, at man går ind for en minimal stat, og at man mener, at staten kun skal have en række meget begrænsede opgaver, som er med til at legitimere, at der overhovedet er en stat. Det er opgaver som politiet, forsvaret og en form for administration. Samt domstole og en eller anden form for ministerium og styrelse. Men det skal stadig være begrænset. Det skal være opgaver, som sikrer den svages ret. Sikrer individet imod overgreb fra andre mennesker, fra virksomheder, fra nationer og fra staten selv.”

2. Vælg din egen sti

“I et minarkistisk samfund er troen på den spontane orden essentiel. Det klassiske eksempel på en spontan orden er, når Vej og Parkafdelingen i kommunen laver et stisystem med fliser, hvorpå man skal gå i en park. Men ofte ser man, at mennesker vælger en anden vej – en anden sti – fordi det på en eller anden måde er nemmere eller bedre for dem, end den kommunen har anlagt for dem.”

August steengaard
Foto: Embla Egelund

3. Skab fællesskaber baseret på frivillighed

“Som minarkist og generelt som liberal er det vigtigt for mig at sige, at man jo ikke er imod fællesskaber, som det ofte fremstår i debatten. For det er i virkeligheden ret betydningsfuldt for os, at den spontane orden skaber fælleskaber baseret på frivillighed – hvilket er bedre end fællesskaber baseret på tvang.”

4. Begræns den gratis uddannelse til grundskolen

“Jeg synes stadig, at der skal være en grundlæggende uddannelse af befolkningen op til 9. klasse. Med det argument, at man jo ikke er født med evnen til at læse, skrive og regne – men man er født med evnen til at kunne forstå og lære det. Det vil sikre lige muligheder. Men de videregående uddannelser skal være selvbetalt uden SU. Jeg tror nemlig, det gør, at folk tager mere ansvar for deres egen uddannelse og gør sig mere umage. Så er det klart, at man kan diskutere og kritisere ulighedsskabende effekter ved privatbetalt, videregående uddannelse. Men jeg vil påstå, at flere vil komme til at læse videre i et minarkistisk samfund, fordi man ikke har det her sikkerhedsnet.”

5. Styrk frihedsrettighederne

“Overordnet handler det om, at staten skal være med til at beskytte borgerne fra dem selv og andre borgere. I dette ligger der en basal idé om tolerance og mangfoldighed. Sikrer man sine egne frihedsrettigheder og muligheden for at leve frit, må man også acceptere andres levevis, og den frihed det indebærer. Men hvis man kan få det etableret som en norm, giver det også et mere mangfoldigt og tolerant samfund.”

Liberalisme

Liberalisme er en ideologi med en masse underpositioner. Nogle af disse er minarkisme og anarkokapitalisme.

Minarkisme udspringer af en idé om, at staten skal være så minimal som muligt. I 1993 udgav Anders Fogh Rasmussen bogen ‘Fra socialstat til minimalstat’, der i høj grad har inspireret den minarkisme, der eksisterer i Danmark i dag.

Anarkokapitalisme en konkurrerende ideologi til minarkisme med den store forskel, at anarkokapitalister ikke mener, at der bør være en stat overhovedet.

August Steengaard er aktiv i Venstres Ungdom og er netop blevet chefredaktør på den borgerlige netavis 180 grader.

Don’ts

1. Tal til hjertet i stedet for hjernen

“Liberalister skal blive bedre til at tale til hjertet og maven af befolkningen. I mange år har vi snakket til hjernen om effektivisering og økonomisk ansvarlighed. Det er selvfølgelig også rigtigt, men vi skal blive bedre til at forklare det enkelte menneske, hvordan de ting kan hjælpe individet og skabe flere og stærkere fællesskaber. Der er en forståelse om, at hvis man er for fællesskabet, så er man også for velfærdsstaten. Det mener jeg ikke holder – det er helt forkert – men det har vi ikke været gode nok til at forklare. Og vi har ikke været gode nok til at forklare, at en minimal stat sikrer den svages ret. Vi er jo sådan set ligeglade med de store virksomheder og de rige mennesker, for de skal nok klare sig selv.”

2. Undgå at diskussionen bliver afskaffelsesfixeret

“Den borgerlige debat og det liberale standpunkt har en tendens til at blive meget forsmået, gnavent og afskaffelsesfixeret. Selv er jeg grundlæggende og helt ind til knoglerne optimist. Der er ikke grænser for, hvor godt det kan gå – vi skal være bedre til at snakke om det samfund, vi gerne vil skabe, snarere end bare at pege fingre.”

3. Undervurder ikke civilsamfundets evne til at løfte i flok

“Civilsamfundet skal tage langt mere ansvar for at opnå mere frihed. For man skal ikke undervurdere vigtigheden ved et civilsamfund, der løfter dem, der ikke kan selv.”

August steengaard
Foto: Embla Egelund

4. Lad ikke grundloven blive kørt over

“Jeg synes, at minkskandalen er et eksempel på helt almindelige mennesker, hvor deres ejendomsret og grundlov er kørt over af staten. Personligt synes jeg bare, det er en gummi-lov, vi har lige nu. Men det understreger netop vigtigheden af at have en stærk forfatning og en lille stat. Hvis ikke, du har de grundlæggende frihedsrettigheder på plads, så er det svært at sikre det gode liv. Og det håber jeg, at det her kan blotlægge og vise for folk. Hele den her sag kan måske skabe en stærkere grundlov i Danmark. Og stærkere beskyttelse af individets rettigheder.”

5. Lad ikke larmen overdøve ordene

“Jeg nærer stor sympati for traktordemonstrationerne ‘Oprør fra landet’, da de kæmper mod statens ulovlige indgriben i minkavlernes ejendom. Men de andre aktuelle demonstranter kunne lære af at kæmpe med ordets og argumentets kraft. Grundloven er jo blevet revet midt over. Men man skal gøre det sagligt og holde sig til kernen af problemet. Lad være med at larme for meget, for så er der ikke nogen, der lytter til dig. Det forplumrer sagens kerne, og så snakker man om formen fremfor indholdet.”


Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Find mere om
Footer graphics