Foto: Shutterstock

“Vi er dybt berørte”: Sager om svigt og overgreb hos SOS Børnebyerne

Flere ansvarlige medarbejdere er blevet fyret efter “helt uacceptable” sager i SOS Børnebyerne. “Vi undskylder uforbeholdent,” siger direktør Mads Klæstrup Kristensen.

Flere sager om svigt og overgreb har ramt SOS Børnebyerne som en bombe. Sagerne strækker sig over flere år og er blandt andet blevet anmeldt via organisationens egen whistleblower-kanal.

Det oplyser SOS Børnebyerne i en mail til organisationens faddere, som Heartbeats er i besiddelse af.

“Alle former for svigt eller overgreb mod børn er helt uacceptable og i dyb modstrid med vores værdier, ønsker og formål,” udtaler direktør Mads Klæstrup Kristensen i mailen.

Den verdensomspændende organisation har igangsat to uafhængige, eksterne undersøgelser for at afdække omfanget og organisationens eget ansvar i forløbet.

“De ulykkelige situationer, som rapporterne beskriver, handler om en meget lille del af de børn, SOS Børnebyerne har haft ansvar for. Men ét barn, der har oplevet svigt, er ét barn for meget”, skriver SOS Børnebyerne.

SOS Børnebyerne arbejder i 136 lande, heriblandt nogle af verdens fattigste og mest ustabile, for at hjælpe forældreløse og udsatte børn, men har denne gang selv svigtet.

Flere ansatte fyret

De eksterne undersøgelser har vist, at SOS Børnebyerne “har været for længe om at handle”, og at “medarbejderne ikke har beskyttet børnene godt nok”.

De børn, der er berørt af sagerne, er blevet hjulpet, og SOS Børnebyerne har udsendt medarbejdere for at overvåge situationen. Desuden er flere ansvarlige ansatte blevet afskediget.

“Vi er dybt berørte og behandler undersøgelserne med den største alvor. Omsorg for – og beskyttelse af – børn og unge er selve kernen i vores arbejde og grundlaget for vores eksistens som organisation. Det er en meget alvorlig erkendelse for os, at der har været tilfælde, hvor vi ikke har levet op til vores løfte om at passe godt på børn i vores varetægt. Vi undskylder uforbeholdent over for de børn og unge, vi har svigtet ved ikke at lykkes ordentligt med vores opgave,” skriver SOS Børnebyerne i mailen.

Det er uvist, hvor mange sager der er tale om, og hvorfor SOS Børnebyerne først har reageret efter flere år. I mailen oplyses det heller ikke, i hvilke lande sagerne stammer fra.

Heartbeats arbejder på at få en uddybende kommentar SOS Børnebyerne.


Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Find mere om
Footer graphics