valbyparken strand
Foto: Københavns Kommune

“Svineri”: Stranden ved Valbyparken åbner med dårligt badevand

Teknik- og Miljøforvaltningen har godkendt, at den stort anlagte badestrand ved Valbyparken åbner til sommer, selvom badevandskvaliteten ikke møder de oprindelige krav. “Det er spildevand, ikke badevand,” lyder det fra K.

Når københavnerne til sommer omsider får lov til at hoppe i bølgen blå på den nye badestrand ved Valbyparken, bliver det med dårligere badevandskvalitet end ønsket.

Københavns Kommune har nemlig netop slækket på kravene for vandets kvalitet, da det ikke er lykkes at nå målsætningen om at få ‘god badevandskvalitet’.

Strandparken ved Valbyparken har været ni år undervejs, men der har længe været tvivl om, hvorvidt det overhovedet ville være muligt at bade i området på grund af badevandskvaliteten, der belastes af urenset spildevand fra flere nærliggende vandløb.

“Jeg kan ikke hundrede procent udelukke, at vi i starten vil fraråde, at man bader der,” udtalte Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, til TV2 Lorry sidste år.

Nu har forvaltningen godkendt, at området alligevel åbner til sommer med en ’tilfredsstillende badevandskvalitet’. Det betyder konkret, at man tillader længere perioder med en højere bakteriekoncentration i badevandet. De specifikke grænseværdier mellem ‘god’ og ’tilfredsstillende badevandskvalitet’ ligger dog relativt tæt.

Fra dårlig til tilfredsstillende

I løbet af 2019 og 2020 har man undersøgt badevandskvaliteten i området, men ingen af årene har det været muligt for HOFOR, som har stået for rensningsarbejdet, at opnå ‘god’ badevandskvalitet. Det vurderes dog stadig, at det på længere sigt er muligt at opnå ‘god’ badevandskvalitet.

Da de indledende undersøgelser blev foretaget, blev badevandskvaliteten betegnet som ‘dårlig’.

“Det er generelt en meget stor opgave at reducere de her overløb, for det er et kloaksystem, der er for lille til de regnmængder, vi får,” har Brian Hansen, der er planchef hos HOFOR, udtalt til TV2 Lorry.

Det var et enigt udvalg, der godkendte indstillingen om at åbne trods dårligere badevandskvalitet. Dansk Folkeparti og De Konservative fremsatte dog et ændringsforslag om, at Hofor skulle pålægges at foretage foranstaltninger, så ‘god’ badevandskvalitet kan opnås fra sommeren.

“Det er noget svineri”

Jakob Næsager, medlem af Teknik- og Miljøudvalget fra Det Konservative Folkeparti, bryder sig ikke om, at mængden af spildevand ikke er reduceret som planlagt.

“For os er der forskel på badevand og spildevand, og vi ønsker ikke, at københavnerne skal bade i spildevand. Derfor synes jeg, vi skal bede Hofor om at undlade at udlede spildevand. Jeg synes simpelthen, det er noget svineri,” siger han til Heartbeats.

“Når der er brugt millioner på det her projekt, burde vi som fællesskab have bakket op om, at vandets kvalitet i det mindste er orden til sommer. Jeg kan simpelthen ikke begribe, at de andre partier ikke bakkede op om vores ændringsforslag,” siger Jakob Næsager.

Alligevel stemte I for, at stranden åbner?

“Alternativet er, at stranden ikke må åbne, og vi vil ikke blokere for det, selvom vi havde et andet ambitionsniveau. Det er pudsigt, at alle partier vil gøre noget for, at man kan bade i vandet, men når det kommer til stykket, og man skal træffe de hårde beslutninger, så holder festtalerne op.”

“De er der, når snorene skal klippes over, men når kloakerne skal lukkes, er de der ikke,” siger Jakob Næsager.


Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Find mere om
Footer graphics