Cigaretskodder

Nye tal fra helselandet: Danskerne køber mange flere cigaretter end lige efter 2. Verdenskrig

Vi drikker også markant mere alkohol end tidligere. Alligevel går udviklingen den rigtige vej.

Mange har et billede af 1940’erne som en tid, hvor der blev røget og drukket gevaldigt på de danske breddegradder. Og det gjorde der sådan set også – det står bare endnu værre til i dag.

På trods af at vi i dag på mange måder befinder os i en helsetid, hvor selv små børn ved, hvad biodiversitet og chiagrød betyder, så er vi altså ikke helt så sunde, som vi selv går og tror. I hvert fald ikke, når vi rammer myndighedsalderen.

I 2018 drak en gennemsnitsdansker over 18 år, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik, hele 9,7 liter ren alkohol. I årene lige efter 2. Verdenskrig lå det samme tal på 3-5 liter, altså en fordobling.

Tallene for rygning er ikke mere opmuntrende. Her ses også en fordobling fra lige under 500 solgte cigaretter pr. indbygger over 18 år til over 1.000 i 2017.

Opgangstider

Alligevel går det samlet set i den rigtige retning, og både tallene for rygning og alkohol er faldende – blandt andet på grund af rygeloven i 2007.

”Det kraftige fald siden 2006 er sammenfaldende med rygeloven, som fra 2007 forbød rygning på de fleste værtshuse. Det tyder på, at denne havde en effekt på rygningen,” siger Christian Lindeskov, afdelingsleder i Danmarks Statistik.

”Omvendt steg cigaretsalget i 2003, hvor afgifterne på cigaretter blev sat ned,” siger han.

Ifølge Christian Lindeskov er tallene eksempler på, at salget ændrer sig, når man ændrer på forudsætningen for at købe eller ryge cigaretter.

Kilde: Danmarks Statestik.

Toppede i 1983

Danskernes alkoholindtag har været stigende siden 2. Verdenskrig og toppede i 1983, hvor gennemsnittet lå på 13,7 liter pr. indbygger over 18 år.

”Det stigende salg efter 2. Verdenskrig kan hænge sammen med stigende velstand, som typisk fører et højere forbrug af luksusvarer med sig”, siger Christian Lindeskov.

Siden startfirserne er vi dog begyndt at drikke markant mindre øl, hvilket kan spores i statistikken – fra 700.000 liter til 360.000 i 2017.  I 1955 stod øl for 74 procent af salget af ren alkohol, i dag er det nede på 34 procent.

Til gengæld er drikker vi 50 procent mere vin end i 1983, mens salget af spiritus har været mere svingende, efter det steg kraftigt fra midten af 1950’erne til slutningen af 1970’erne.

Det vågne øje kan på grafen herunder se et fald i vinforbruget omkring 2011, hvilket kan hænge sammen med, at nye punktafgifter trådte i kraft i 2012.

Kilde: Danmarks Statistik.

Foto: Unsplash

Footer graphics