flydende by BIG
Fremtidens bud på en bæredygtig storby flyder på havet / Oceanix pressemateriale

Fremtiden er flydende: BIG fremlægger deres vision for fremtidens storby, som ligger ude på vandet

Med bevidstheden om at verdens kyster er i farezonen for oversvømmelser, kaldte FN’s klimakommission til fælles idéudviklingsmøde i New York.

Ifølge FN’s organisation med fokus på bæredygtighed, UN Habitat, vil 9 ud af 10 af verdens storbyer komme til at opleve vandstandsstigninger. Derfor er planetens befolkninger nødt til at spekulere i nye måder at organisere sig på i bymiljøerne, lyder tankerne fra FN’s store klima-tech-møde i hovedcentralen i New York.

I den anledning har Oceanix, en udviklingsvirksomhed for de første flydende storbyer, samlet bl.a. Bjarke Ingels Group (BIG) og det verdensberømte tech-universitet, Massachusetts Institute for Technology (MIT), og sammen har de givet deres bud på, hvordan fremtidens storbyer kan stykkes sammen.

Alle meteorologiske fremskrivninger spår, at de gennemgribende klimaforandringer vil gå særligt hårdt ud over storbyer med kyststrækning. De markante vandstandsstigninger vil sende millioner af mennesker fra hus og hjem, og OCEANIX’ flydende storby er derfor tænkt som noget, der både kan flyttes forholdsvist behændigt og udvides i tilfælde af befolkningsvækst.

”9 ud af 10 af verdens største byer vil være udsat for havvandsstigninger i 2050. Oceanix City er model for en maritim metropol, som vil være forankret i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Byen kan ændres og tilpasse sig med tiden og blive udviklet fra mindre bykvarterer på 300 beboere til en by på 10.000 med mulighed for at skalere uendeligt til storbyer og fællesskaber for mennesker, der kærer sig om hinanden og planeten,” sagde BIG’s stifter og partner, arkitekt Bjarke Ingels, i forbindelse med lanceringen.

Byerne består af forskellige moduler, der kan flyttes, grupperes og indgå i større konstellationer. Det mindste modul fylder to hektar og kan huse omkring 300 indbyggere, der alle kan ”leve, arbejde og skabe fællesskaber”. Næste trin består af seks af de mindste moduler samlet i en såkaldt ‘landsby’ beregnet til at huse op mod 1.650 mennesker. Endelig kan seks landsbyer forbindes til en ‘storby’ med plads til op til 10.000 beboere. Alle tre størrelser er bygget op omkring samme koncept, nemlig en cirkel af højhuse op til 7. etage med en havn i midten, hvor beboerne både kan komme til og fra andre øer og dyrke sociale aktiviteter og kulturliv.

flydende-by-2
De flydende moduler kan organiseres i klynger á seks og derfra i storbyer à seks klynger

Bæredygtighed er i centrum for projektet, og i Oceanix City kommer dette til udtryk ved, at beboernes forbrug – el, vand, fødevarer – og affald danner et lukket kredsløb, der sigter mod at belaste miljøet mindst muligt. Modulerne, der laves af lokale bygningsmaterialer, samles på land og færges derefter ud i havet, hvor deres lukkede, sekskantede struktur sikrer et kontrolleret havmiljø i midten.

2018 blev ifølge National Oceanic and Atmospheric Administraion (NOAA) det varmeste år nogensinde målt i Europa – godt 1,78 grader varmere end snittet. Ved FN’s COP21-møde i Paris i 2015 blev verdenslederne enige om at gøre en fælles indsats for at begrænse skadelig gasudledning i et forsøg på at bremse den alarmerende globale opvarmning.

Mens globale kæmpeøkonomier som Kina og Indien investerer massivt i alternativ energiinfrastruktur, trak præsident Donald Trump imidldertid USA ud af aftalen igen i 2017.

Find mere om
Footer graphics