Station To Station iTunes

Asger Schnack tegner og fortæller om sit dogme-lyrik-program: ”Et godt sted at begynde er på stationen”

‘Station To Station’ er dogmeradio, hvor musik og poesi mødes. Vi har fået vært Asger Schnack til at fortælle om tankerne bag.

Historien bag Heartbeats’ unikke lyrikradio, ’Station to Station’, med forfatter og forlægger Asger Schnack er en del længere end de foreløbigt fem programmer.

”Tilbage i 1980’erne skabte jeg sammen med digteren Poul Borum til DR’s P3 et radioformat, hvor vi skiftedes til at læse digte højt og spille et musiknummer. Tanken var, at musikken kunne være en kommentar til digtet eller omvendt eller som en introduktion til hinanden”, siger han.

Poul Borum valgte udenlandske digte (og oversatte dem direkte i studiet til dansk), og Schnack valgte danske digte. Musikken var, hvad de hver især holdt af, og som kunne træde i stedet for studieværtens almindeligvis pludrende oplæg til det næste nummer.

Dengang som nu, hvor formatet er genoplivet med ’Station to Station’ på Heartbeats, er tanken, at to kunstneriske udtryk – poesi og musik – møder hinanden.

”Det ene udtryk er ikke underordnet det andet – de taler ligeværdigt til hinanden. Det kan være over århundreder eller fra kontinent til kontinent. Det, der forbinder de to værker, kan være en stemning eller et helt konkret fælles tema – eller ligefrem et navn, et kunstværk, et årstal. Lytteren finder selv sine mødesteder mellem de udvalgte digte og musikstykker. Der forklares ingenting, der er kun den rene præsentation”, siger Asger Schnack.

I nogle afsnit af ’Station to Station’ har Schnack en gæst i studiet, så der kan blive tale om en form for pingpong (ligesom i den oprindelige udsendelse med Poul Borum), i andre afsnit er han alene i studiet. Men i princippet er formen den samme: digt, musik, digt, musik, hvor der i en vis intensitet kastes lys frem og tilbage fra digt til musik og fra musik til digt.

De første gæster har været digterne Pia Juul, Andreas Pedersen og Marianne Larsen. Flere er inviteret og kan høres i kommende afsnit. Gæsterne behøver ikke være digtere, men sådan har det været indtil nu.

”Der er en gammel tradition for kunstarternes møde, i et krydsfelt, hvor den ene kunstart befrugter den anden. Det kan være malerkunst og digtekunst eller musik og digtekunst eller en anden kombination af skabende udtryk. Nogle gange mødes kunstarterne i en enkelt kunstner, som både udtrykker sig med ord og musik eller med musik og maleri. Store malere er ofte også digtere. I mødet kommer noget tredje til syne, noget uventet træder frem som en kunstnerisk mulighed”.

I ’Station to Station’ er det præsentationen, udvælgelsen og oplæsningen, der er central:

”Vi er trådt et skridt uden for tilblivelsen. Her er det oplevelsen, den enes oplevelse, der udvides til at blive en sammensat – fælles – oplevelse. Der foregår en bevægelse fra station til station, fra kunstart til kunstart og – når der er en gæst i studiet – fra gæstens valg til værtens valg og tilbage. Et godt sted at begynde er på stationen”, siger Asger Schnack.

Deraf også programmets titel, som er lånt fra David Bowies berømte sang fra albummet af samme titel. Det er denne åbenhed, flertydighed og farlighed, såvel hos Bowie som i almindelighed, som programmet ’Station to Station’ i al sin dogmatik gerne vil forsøge at leve op til.

Find mere om
Footer graphics