Japansk arkitektur
Fotos: Sonja Stockmarr og tegnestuen Atelier Tekuto

Ferie med papirsvægge: Kan Udkantsjapan reddes af turistvenlig arkitektur?

Japanerne bliver ældre, og de unge søger mod storbyerne. Men måske kan en ny ferieform redde de forladte øsamfund og affolkede landsbyer.

Japan lider hårdt under et faldende befolkningstal og samtidig vokser den ældre del af befolkning. I dag er mere end hver tredje japaner over 60 år, og antallet forventes at stige stødt de næste mange år. Det giver store udfordringer for de små landsbyer og øsamfund, der ikke kan hverken fastholde eller tiltrække ungdommen, der for længst er draget mod storbyerne. Mange øgrupper affolkes derfor med hastige skridt. Husene bliver forladt, enten fordi ejerne er på plejehjem eller er døde, og det er umuligt at sælge huset.

Men tegnestuen Atelier Tekuto har måske fundet løsningen.

Yamashita Yasuhiro, stifter af Atelier Tekuto i Tokyo, er født og opvokset på øen Amami (2,5 times flyvetur fra Tokyo eller 14 timers sejltur fra den sydligste by på Japans hovedø. Yamashita Yasuhiro har overtaget sit barndomshjem fra sine forældre og har fastholdt sin relation hertil gennem 60 år. Øerne her er ved at uddø – men nu er der håb forude. For Atelier Tekuto så potentiale i de mange forladte huse og kontaktede ejerne, som oftest var børn af afdøde eller plejehjemsbeboere. Atelier Tekuto fik, mod en renovering af de faldefærdige huse og få penge, lov at leje husene i 10 år.

Grafik

Tegnestuen renoverer så de gamle historiske huse, piller 80’ernes og 90’ernes levn ud og fjerner plastik-køkkenelementer og hele badeværelses-celler i plastik. Oftest er de smukke, gamle trævægge gemt bag alskens vinyl-tapeter, vinduernes solafskærmning og andre fremmedelementer i facaderne, der dækker for husets oprindelige arkitektur og tanker.

Arkitektholdet bringer dermed de traditionelle japanske træhuse tilbage til deres storhedstid. Husene på Amami er særlige, de er tilpasset det unikke klima, hvor husene er hævet, for at træet ikke skal få fugt og for at lade vinden (tyfonerne) passere både under og over huset, uden at vælte det omkuld. Det er også derfor, man ikke ser høje huse her, og tagene er næsten flade. De udlejer så de renoverede huse til turister, der som os gerne vil prøve at leve som de lokale på strømpefødder med papirvægge, tamami-måtter, ærtehovedpuder, bambusgulve og middage på gulvet.

Hvis ejerne ønsker huset tilbage efter 10 års udlejning, får de huset i renoveret tilstand, kvit og frit. Atelier Tekuto har nu 20 ansatte på Amami, der passer husene og tilbyder lokal undervisning i både traditionel japansk madlavning og folkedans og prøver dermed at tiltrække turister.

Japans arkitektur

Atelier Tekuto har ansat en hotelmanager, der står for udlejning på Airbnb, booking.com og andre digitale udlejningsplatforme med stor succes. Tegnestuen har i forbindelse med renoveringerne omdannet det krakkede lokale supermarked, der tidligere også fungerede som lokalsamfundets samlingspunkt til en slags ’hotel -plejehjem’ for ældre og handikappede, kombineret med restaurant, cafe (arbejdsstation), reception og hotel. Hvis man lejer et hus, skal man tjekke ind og ud her og dermed også krydse lokalsamfundets nye samlingspunkt og de lokale Amami-folk.

Alt dette har skabt håb for det lille samfund, hvor nye arbejdspladser er blevet skabt – både i renoveringen og i driften af husene – nyt liv, turisme og bevarelse af både kultur og historie.

Forretningsmodellen får opmærksomhed fra mange steder i landet. Men som Yasuhiro siger: ”Det er ikke nok at renovere og blot stille de fysiske rammer til rådighed. Lokalbefolkningen skal være involveret og være en del af hele transformationen”.

Derfor underviser Yasuhiro også engang imellem børnene på den lokale skole i arkitektur og formgivning. Ovenikøbet har de lokale politikere nu igangsat en undersøgelse af, hvad det vil koste at få offentlig transport og færger mellem øerne. Yasuhiro og Atelier Tekuto er her rådgivere.

Atelier Tekuto har også tegnet et luksus-ressort, The Nest, med 14 huse og tilhørende reception og restaurant. De har netop investeret i et tidligere supermarked, der også skal omdannes til udlejningsboliger. Atelier Tekuto fortsætter deres arbejde med renoveringer – de har indtil nu renoveret 15 villaer, og næste år står fem renoverede villaer klar til udlejning.

Måske skulle Udkantsdanmark prøve noget lignende?

Footer graphics