Københavns Universitet KUA
Foto: Jakob Dall

Humaniora hitter: Ansøgertal er steget med næsten 100 procent i København

Især sprogfag som fransk, tysk og spansk oplever en markant stigning i ansøgere til kvote 2 på Københavns Universitet. Det kan skyldes klimakrisen og coronakrisen, mener prodekan.

Bunken med kvote 2-ansøgninger er lige nu historisk høj ude på Det Humanistiske Fakultet på Amager, hvor der blandt andet læses dansk, historie og musikvidenskab. Faktisk er bunken 95,7 procent større end sidste år, altså næsten dobbelt så stor, skriver Magisterbladet.

Det er især sprogfagene, der trækker tallet op, men også Asien-, Østeuropastudier og Kommunikation har fordoblet deres ansøgertal i år. Intet slår dog stigningen på Assyriologi, Nærorientalsk Arkæologi og Ægyptologi, der er røget i vejret med 200 procent med et spring fra 13 til 39 ansøgere.

Det har prodekan på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Jens Erik Mogensen, aldrig oplevet før.

Han peger på, at fjernelsen af uddannelsesloftet kan spille en rolle i forhold til den bratte stigning, men mener også, at det ikke alene er årsagen til.

“Det er selvfølgelig spekulativt, men jeg tror, at coronakrisen har givet mange unge en anledning til at overveje nogle af de dybere spørgsmål, der vedrører identitet, historie og kulturbaggrund. Og så kigger de mod humaniora,” siger han til Magisterbladet.

Menneskelige kriser

På trods af, at man ikke oplever samme stigning på det humanistiske fakultet i Aarhus, hvor der i år blot er en opgang på 4 procent, møder prodekanens formodninger opbakning hos Camilla Hutters, der er uddannelsesforsker og leder Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved Københavns Professionshøjskole.

Hun gør opmærksom på, at samfundets konkrete situation og vilkår er afgørende faktorer, når de unge vælger uddannelse.

“Og her kan klimakrisen og nu også coronakrisen spille ind på årets kvote 2-ansøgerne. Begge er jo menneskelige kriser, der handler om vores eksistens og meningen med livet, noget af det som humaniora hjælper os med at finde svar på”, siger Camilla Hutters til Magisterbladet.

Selvom man fra politisk hold prøver at styre de unges uddannelsesvalg gennem bevillinger og adgangskrav, afspejles indsatsen dog ikke altid i tallene.

“For de unge selv er uddannelse også et subjektivt projekt, og lige nu er der stadig flere unge, der oplever, at en humanistisk uddannelse giver mening i forhold til deres fremtid”, siger Camilla Hutters.

De nye ansøgertal tyder ifølge Camilla Hutters i øvrigt på, at der er skred i en årelang tendens til, at unge søger mod handels- og økonomiorienterede uddannelser på eksempelvis Copenhagen Business School for at klare sig godt – nu er de humanistiske kerneværdier i stedet på fremmarch, hvilket også har øget de danske højskolers popularitet de senere år.

Vælger ud fra interesse

22-årige Frida Snekkerup er en af de unge, der netop har søgt ind på en humanistisk uddannelse i år via kvote 2. Hun mener ikke selv, at klimakrisen eller coronakrisen umiddelbart har haft indflydelse på hendes valg.

“Jeg vil ikke sige, at jeg træffer et valg om uddannelse ud fra den klimakrise eller coronakrise, vi står i. Det er helt klart noget, jeg interesserer mig for og følger med i, men jeg vil ikke vælge min uddannelse på baggrund af, at vi for eksempel mangler landskabsarkitekter eller sygeplejersker. Jeg vælger min uddannelse på baggrund af, hvad der interesserer mig,” siger hun.

Hun fortæller, at det blandt andet optager hende, hvordan mennesker tænker, handler og føler i samspil med den kultur, de lever i. Men også et tema som identitet fik hende til at søge mod humaniora.

“Som unge oplever vi et stort fokus på digitale og sociale medier, og vi oplever en større individualisering i forhold til, at det kan være svært at skabe sig en identitet, når man nu har så mange forskellige identiteter på de sociale medier. Det var også lidt derfor, jeg valgte at søge ind, da jeg godt kunne tænke mig at undersøge det nærmere,” siger hun.

Frida Snekkerup ved dog ikke, om hun vil tage imod pladsen, hvis hun får den, da hun også er igang med at søge ind på Københavns Erhvervs Akademi, KEA, der kombinerer design med teknik og business, og derfor står fremtiden pt. pivåben.

“Jeg har ikke nogen specifik plan i forhold til min uddannelse, og jeg tror hurtigt, man kommer til at tænke for meget over, hvilket job man skal have. Det er enormt svært at vide på forhånd med en humanistisk uddannelse, så det spørgsmål har jeg faktisk skubbet til side og tænkt, at nu søger jeg ind på noget, jeg synes er spændende, og så må vi se, hvad der sker.”

Find mere om
Footer graphics