Le gammeltoft

Le Gammeltoft: Heartbeats er klar til at lægge sag an mod Radio- og tv-nævnet

Får Berlingske Media lov til at ændre navn, ejerkreds og formål med Radio Loud, er Heartbeats klar til at anlægge retssag mod Radio- og tv-nævnet for brud på udbudsreglerne og statsstøttereglerne. Sagen er nu blevet så absurd, at der er brug for handling.

4. november skal nævnet tage stilling til ansøgningen fra Berlingske Media. Vi ved, at der søges om navneforandring – Loud skal fremadrettet hedde 24syv, hvis det står til mediekoncernen. De vil også købe en yderligere andel, så de ejer 91% i stedet for 40% af radioen.

Tirsdag lykkedes det Heartbeats at få delvist aktindsigt i ansøgningen. Også her fremgår det – som koncernchef og udgiver for Berlingske Media Anders Krab tydeligt har sagt – at man ønsker at bruge de offentlige midler og Radio Louds sendetilladelse til at bygge lyd- og podcastvirksomhed.

Det store problem er, at det er det, vi andre i branchen selv må finansiere. 

På grund af den fiasko Radio Loud har vist sig at være, er der et markant pres på Radio- og tv-nævnet for at gøre kanalen til en succes og på den måde vise, at de offentlige midler skaber værdi.

Hvis nævnet giver tilladelse til dispensation, er vi klar til at lægge sag an mod nævnet for brud på udbudsreglerne og statsstøttereglerne, da det betyder, at offentlige midler i vores øjne bruges konkurrenceforvridende.

Havde udbuddet i sin tid set anderledes ud, var vi mange flere aktører, der ville havde afgivet bud. Og vinderen af udbuddet ville i så fald formentlig have været en helt anden end Radio Loud.

Hvilket chok!

Det var en central del af Radio Louds ansøgning, at man ville sende live det meste af døgnet. Tidligere i år har Radio Loud så søgt dispensation til netop formuleringen omkring liveudsendelser. Man vil have lov til at ændre det til ”nyproduceret”, hvilket vil give mulighed for at udvikle programmer, der hovedsageligt skal leve som podcast, efter at de har været sendt på dab-kanalen. Dispensationen var begrundet med, at ”de første erfaringer med radioen har vist, at målgruppen efterspørger ”on demand” indhold fremfor live flow”.

Hvilket chok!

Får Berlingske Media lov til at ændre ved antallet af sendte live-timer, er Heartbeats også klar til at lægge sag an mod Radio- og tv-nævnet.

En del af at drive et medie er markedsføring, og her ser vi endnu et problem.

Den markedsføring, der foretages af Radio Loud, må og skal være af radiokanalen og ikke af podcasts. Det er i Berlingske Medias interesse at drive så meget trafik, branding og kendskab hen mod deres podcastunivers, som har en stor kommerciel værdi for dem – også fremadrettet efter Radio Louds sendetilladelse og støtte ophører.

Men udbudsvilkårene var oprindeligt, at der skulle drives en dab-radio, og ikke en podcastplatform. Det er derfor vores vurdering et brud på udbudsreglerne og statsstøttereglerne, hvis Berlingske Media markedsfører podcastene. Derfor er Heartbeats også her klar til at lægge sag an, hvis dette punkt bliver godkendt.

Konkurrenceforvridende

Sidst, men ikke mindst, kigger vi på en krydssubsidieringsproblematik. Bag det besværlige ord gemmer sig det fænomen, hvor et selskab med statsstøtte kan hjælpe eksempelvis et datterselskab eller en anden del af selskabet, der opererer på det private marked med konkurrence.

Her vil Berlingske Media altså bruge statslige midler til at konkurrere med private aktører. Politisk blev der sat penge af til live-radio, men pengene ender reelt med at gå til at konkurrere med private aktører på podcastområdet.

Det er hamrende konkurrenceforvridende.

Havde udbuddet i sin tid set anderledes ud, havde det lagt op til mere fleksibilitet i forhold til målgruppe, platform og format, så havde Heartbeats som nævnt søgt det. En af de primære årssager til, at det ikke var interessant for os i sin tid, var de skrappe krav til dab som primær platform og mængden af programmer, der skulle produceres til flow.

For vi var på det tidspunkt, ligesom mange andre i branchen, helt klar over, at det var en dødssejler at lave en dab-kanal til unge, som hverken lytter flow eller lytter på den platform.

Men havde det været en mulighed at ændre udbuddet, som Berlingske Media lægger op til nu, havde vi søgt puljen og havde skabt indhold på podcast, ligesom det lader til at være strategien for Radio Loud fremadrettet. Og vi er ikke de eneste. Jeg kan nærmest ikke se et eneste medie, for hvem det udbud ikke havde været interessant.

Absurde højder

Heartbeats har uden at modtage offentligt støtte som en af de eneste i branchen formået at skabe en bæredygtig forretning inden for lyd, video og tekst, og vi er et af de første medier, der knækkede forretningsmodellen omkring podcast. Det skal man ikke kunne få forærende for 60+ millioner – om året!

Det har været et fundamentalt krav i udbuddet (og bekendtgørelsen), at den nye radio skulle være uafhængig, og at dens ansvarshavende redaktør ikke måtte være beskæftiget ved andre medier. Kan man med rimelighed sige, at det er opfyldt, hvis man er ejet over 90% af Berlingske Media, bruger Berlingskes navn (Radio24Syv) osv?

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 5. oktober 2021, at Radio Loud på en række punkter ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til den givne tilladelse, og dette har Radio Loud også erkendt i sit svar af 19. oktober d.å. Det fremgår af bekendtgørelsens § 48, stk. 2, at “såfremt tilladelseshaver ikke opfylder sine programforpligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser […], tillagt 15 procent”.

Hvorfor har Radio- og tv-nævnet ikke rejst krav om tilbagebetaling af de besparelser, Radio Loud har haft ved ikke at opfylde sine forpligtelser?

Hele sagen har nået absurde højder. Måske kan en retssag bringe fornuften og klarhed på det danske mediemarked tilbage?

Du har netop læst en artikel fra Heartbeats.dk ❤️

Footer graphics