Danmarks-Flygtninge-Museum

Danmarkshistoriens største flygtningelejr bliver til et museum

Forleden modtog Vardemuseerne tilsagn om ti millioner kroner fra Augustinus Fonden til planerne om Danmarks Flygtninge Museum. Over halvdelen af de millioner, som skal samles ind til projektet, er nu fundet, og første spadestik forventes at blive taget til foråret.

Indgangspartiet til det kommende museum. Rendering: BIG – Bjarke Ingels Group

Mod slutningen af anden verdenskrig kom 250.000 civile tyskere til Danmark på flugt fra krigens rædsler, det resulterede blandt andet i danmarkshistoriens største flygtningelejr ved den lille sydvestjyske flække Oksbøl. Da lejren var størst, boede der 36.000 mennesker, så byen i praksis var Danmarks sjette største by med næsten lige så mange indbyggere som Esbjerg.

I dag er Oksbøl tilbage til sine godt 3.000 indbyggere, men historien om flygtningelejren, og de erfaringer, som blev gjort der, er de seneste mange år blevet indsamlet af museumssammenslutningen Vardemuseerne. Museerne arbejder nu på at etablere et internationalt flygtningemuseum, som kommer til at huse permanente udstillinger med fortællinger fra både fortidens og nutidens danske flygtningelejre. Museet vil åbne i en af Oksbøl-flygtninglejrens sidste gamle bygninger, og der vil blive bygget en moderne tilbygning, som arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group kommer til at stå for.

Erfaringer fra Anden Verdenskrig skal gøre os klogere på den aktuelle flygtningekrise

Udstillingens hovedfortælling vil begynde i Tyskland med krigen på østfronten mod slutningen af Anden Verdenskrig og slutte med hjemsendelsen af de tyske flygtninge efter års ophold i Danmark. Museets særudstillingslokaler vil blive brugt til historier om nyere tids mange flygtningestrømme og -kriser. Den del af udstillingen, som tager udgangspunkt i den igangværende flygtningekrise, vil blive lavet i samarbejde med Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Nationalmuseet, som allerede er i gang med at indsamle genstande og historier i flygtningelejre i Grækenland.

Det kommende flygtningemuseum kommer også til at rumme et videnscenter med bibliotek og database, hvor de besøgende kan lede efter tyske flygtninge i Danmark.

Find mere om
Footer graphics