Heartbeats » Podcast » Sætter vi de tossede i fængsel?

Forbrydelse og straf: Sætter vi de tossede i fængsel?

11. juli 2018 | Janne Aagaard

Sætter vi de tossede i fængsel?
Afspil podcast

Foto: Donald Tong

93 procent af de indsatte har tegn på psykisk sygdom! Så høje var tallene, da der for få år blev lavet en undersøgelse på Vestre Fængsel blandt varetægtsarrestanter. Så fængsler vi alle de tossede i fængsel, eller bliver man skør af at sidde inde?

Sammen med sociolog Nichlas Permin Berger fra VIVE og kriminolog ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke ser studievært Janne Aagaard på, hvad kriminalitet egentligt er – hvad det betyder og hvilken funktion de kriminelle opfylder i vores samfund.

Vi taler om, hvorfor ADHD-diagnosen er så bekvem for mange indsatte og ikke mindst det personale, der nogle gange mislykkes i at hjælpe.