Kulturministeren giver grønt lys: Spillested får lov til kun at booke kvinder

Spillestedet Forbrændingen har fået særlig tilladelse af kulturministeren til at gennemføre deres plan om kun at have kvindelige forsangere på scenen i ligestillingens navn.

Foto: Kobe Subramaniam/Unsplash

Da spillestedet Forbrændingen i Albertslund sidste år annoncerede, at de kun ville booke kvindelige forsangere i hele 2019, fik det mildt sagt en blandet modtagelse. Publikum var splittede over spillestedets beslutning, og debatten rasede.

Modigt, radikalt og provokerende’, ’Det er en joke, right?’ , ’Misforstået kønskvotering’ , ’Jeg er ked af at sige det, men det er bare direkte sexisme’, ’Jeg synes, det er skarpt og smukt’ , ’Bekæmpe ulighed med mere ulighed?’, blev der skrevet i kommentarfeltet på Facebook.

Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen kaldte beslutningen for “et brud på ligestillingsloven”, hvilket også blev det store stridsspørgsmål – for må et spillested overhovedet forskelsbehandle på den måde?

Forbrændingens ansøgning til Statens Kunstfonds ‘Projektstøtteudvalg for Musik’ blev da også omgående sat i bero, mens kulturministeriet undersøgte sagen.

Nu kan ansøgningen så genåbnes, fordi kulturminister Mette Block har valgt at give Forbrændingen særlig dispensation fra ligestillingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Derfor kan Forbrændingens planlagte program ‘Kvinder i centrum’ gennemføres og endda med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Det fremgår af et brev, som kulturministeren har sendt til Forbrændingens advokater.

”Kønsbalancen er skæv, og skal ubalancen udfordres, må der flere kvindelige forbilleder til for de spirende talenter i musikskolerne, i øvelokalerne, på uddannelserne og foran computeren derhjemme. Her kan forbrændingens initiativ være en vigtig del af udviklingen,” udtaler Esben Marcher fra Dansk Live i en pressemedelelse – og roser ministeren for at engagere sig i sagen.

Kulturministeriet har i dispensationen lagt vægt på, at Forbrændingens formål med initiativet er ”at bidrage positivt til, at flere kvindelige artister bliver booket til at spille på Forbrændingen og dermed bidrager til, at kvindelige artister i højere grad eksponeres og opleves”. Det er et behov, der blandt andet er underbygget med tal fra Dansk Lives undersøgelse fra 2017.

Footer graphics