Sådan spiser du mere klimavenligt

Denne CO2-pyramide viser madvarers klimabelastning fra jord til bord. Men ikke nødvendigvis sundest. Så skål i øl.