SAMME HIMMEL, MEN FORSKELLIGE HORISONTER
Radio & podcast
menu-close

SAMME HIMMEL, MEN FORSKELLIGE HORISONTER

4. oktober 2016 |

Både iværksætteri og innovation er drevet af evnen til at identificere problemer og skabe værdifulde løsninger på problemerne. Til det formål bruger vi som mennesker en kombination af fokus, kreativitet, kopiering, hårdt arbejde og ikke mindst udsyn og nysgerrighed.

Stifter af innovationsvirksomheden Listen Louder hvor han holder foredrag og workshops om iværksætteri og innovation.

Manglende vækst er et udtryk for manglende udsyn
”Vi lever alle under den samme himmel, men har ikke den samme horisont.”
Ordene stammer fra den tyske politiker Konrad Adenauer, og de kan bruges som en glimrende metafor for, hvorfor nogle iværksættere og virksomheder lykkes, mens andre fejler.

Både iværksætteri og innovation er drevet af evnen til at identificere problemer og skabe værdifulde løsninger på problemerne. Til det formål bruger vi som mennesker en kombination af fokus, kreativitet, kopiering, hårdt arbejde og ikke mindst udsyn og nysgerrighed.

Grunden til, at vi i Danmark ikke skaber så mange store og succesfulde virksomheder som tidligere, er bl.a., at vi i nogle dele af samfundet går i for små sko og derfor identificerer for små problemer at løse. Hvor vi historisk har været frontløbere i forhold til alt fra alternative selskabskonstruktioner (Andelsbevægelsen) over kreative kulturer (Højskolebevægelsen) til innovative branchesatsninger (eks. vedvarende energi), så har angsten og protektionismen fået fat i en større del af vores hverdag end tidligere.

Konsekvenserne af for små sko
De små sko trykker flere steder. Man ser det, når politiske partier kører outdoor kampagner, hvor hovedbudskabet er ”at passe på”. Man oplever det også, når naboen klager over, at hækken ikke er klippet helt lige. Eller de små sko kommer til udtryk, når en beboer i lokalområdet bruger sine kræfter, energi og fokus på at klage til boligforeningen over, at en medbeboer aldrig samler op efter hundens efterladenskaber.

Skridt for skridt, ligegyldigt problem efter ligegyldigt problem, bliver udsynet lidt mindre, og skoene trykker lidt mere. Jo mere energien og kræfterne bliver investeret i stadigt mere ubetydelige frustrationer og problemstillinger, desto mindre power er der tilbage til at overskue de virkelige problemer, som verden står overfor. Problemer som vi potentielt set kunne skabe nye forretningseventyr ved at begynde at løse.

Big problems equal big business
Det interessante er, at nogle af verdens største problemer også er big business. Uanset om vi satte os for at løse energi, klima, elektricitets, vand eller fattigdomsproblemer, så ligger der for enden af disse problemers løsning en guldgrube af nye virksomheder, jobs og bæredygtig vækst.

Men skal vi dels nå til denne erkendelse og dels begynde at sætte iværk og handle på potentialet, så kræver det, at vi alle sammen hopper ud af de små sko og åbner op for et større udsyn og en deraf følgende større vækst. Befinder du dig ikke selv i skoene, så hjælp og inspirér én der gør.

Når jeg i mit daglige arbejde som foredragsholder og rådgiver inden for innovation og disruption møder virksomheder, store som små, så møder jeg groft opdelt to grupper af virksomheder og mennesker:

  1. De innovative virksomheder og virksomhedsledere der orienterer sig imod udlandet i forhold til nye teknologier, alternative samarbejdspartnere, spændende nye markeder m.v. De er kendetegnet ved store sko og små bekymringshatte.
  2. De protektionistiske og stædige ledere og forretninger der anskuer de primære konkurrenter som værende danske, og som fortaber sig i deres egen branche frem for at orientere sig ud over de vante rammer, de kender fra hverdagen.

Vi skal understøtte førstnævnte og hjælpe sidstnævnte. Gør vi ikke det, så vil førstnævnte ikke få udnyttet deres globale potentiale, men sidstnævnte vil ophøre med at eksistere om ét eller to årtier fra nu.

Sådan blokker vi de små sko ud
Et godt gammelt erhverv er at blokke sko ud – skomagerens erhverv. Det har vi brug for herhjemme lige nu i visse grene af både erhvervslivet og samfundet som helhed.
Ligesom skomageren ikke anvender lappeløsninger som fugtigt avispapir eller fugtige strømper, så kan vi som virksomheder og ledere heller ikke anvende de halve og lette løsninger. Der er brug for et grundigt serviceeftersyn og en større udblokning.

For at øge væksten skal vi øge udsynet. Vi skal kigge længere ud i verden og på andre brancher end dem, vi normalt henter inspiration indenfor. Og vi skal identificere væsentlige problemstillinger, som vi løser igennem rentable forretningsmodeller.

Vi kan f.eks. studere et firma som Blueoak, der udvinder metaller fra kasseret elektronik og skaber værdi ud fra det. Markedet rummer et potentiale på ca. 70 milliarder dollars af ædle og uædle metaller.
Eller vi kan kigge på Drinkwell, der løser problemet med, at 200 mio. mennesker kun har adgang til forurenet vand. Det sker igennem en micro-franchise-model, der lige nu disrupter dele af vandbranchen.

Virksomheder som Blueoak og Drinkwell får danske iværksættere og erhvervsledere ikke øje på, hvis de ikke også udvider udsynet yderligere. Vi lever under den samme himmel, men har ikke den samme horisont.

Ét konkret og meget lavpraktisk råd kunne være at bruge halvt så meget tid som normalt på at læse danske erhvervsnyheder den næste måned. Brug i stedet al den frigjorte læsetid på følgende udenlandske medier:

FastCompany
Harvard Business Review
Medium
techcrunch
WIRED

Læs ikke kun historierne om virksomheder fra din branche, men orienter dig bredt og ud imod firmaer, der beskæftiger sig med forretningsområder, som relaterer sig til din branche. Se hvad frontløberne gør der, og kopier og imiter så det bedste derfra til din konkrete virkelighed.

På den måde er du allerede godt i gang med det, jeg kalder ’at lytte højere’. Resultatet: Sko der ikke trykker. Større udsyn. Værdibaserede virksomheder der skaber vækst, velstand og en bedre bundlinje.

Jonathan Løw

Stifter af innovationsvirksomheden Listen Louder hvor han holder foredrag og workshops om iværksætteri og innovation.