Øer lokker tilflyttere med gratis boliger
Radio & podcast
menu-close

Øer lokker tilflyttere med gratis boliger

28. maj 2018 |

I de små landsbysamfund og på de danske småøer står de klar med åbne arme for at byde nye tilflyttere velkommen. Flere steder tilbydes tilflyttere endda en gratis bolig.

Skribent på Heartbeats.dk. Jeg har læst litteraturvidenskab og efterfølgende videreuddannet mig og arbejdet med journalistik, kommunikation og digital udvikling.

Illustrationer: Sammenslutningen af danske småøer

Overvejer du at tage springet og flytte på landet? Så behøver der måske ikke være så langt fra tanke til handling.

Der er nemlig masser af hjælp at hente hos de lokale, og mange steder har de en hel pakke med tilbud liggende klar, så du hurtigt kan komme til at føle dig hjemme i dit nye lokalområde.

Intentionen med at flytte på landet eller ud på en ø er ofte at minimere hverdagslivets kompleksitet, men det isolerede liv, særligt på øerne, kan godt udfordre, når arbejdet skal passes, børnene skal i skole og man gerne vil vedligeholde kontakt til netværk og venner.

For at lette overgangen har man mange steder valgt at engagere lokale bosætningsambassadører og ansat bosætningskonsulenter, der står klar til at hjælpe med at finde bolig og arbejde og som kan matche dig med lokale netværk, hvor du kan dele dine interesser for fx fiskeri, løb, ølbrygning eller madlavning.

Prøv en Ø

Flere småøer tilbyder endda en gratis bolig midlertidigt, så potentielle tilflyttere kan afprøve ø-livet, og håbet er selvfølgelig, at besøget bliver til et permanent ophold. Sidste år gik man på Vestmøn i gang med at istandsætte et gammelt byhus i landsbyen Damme. Der kom hurtigt et par familier på venteliste til huset, der stilles til rådighed for potentielle tilflyttere i 2-3 uger ad gangen. Her et år efter har der været 6-7 familier midlertidigt bosat i huset og 2 familier har slået sig ned på øen permanent.

LÆS ARTIKEL Ø-LIV SOM VI GERNE VILLE HAVE, AT DET VAR

Anholt

Jørn Svenstrup, der er formand for Vestmøn Lokalråd, synes projektet foreløbig har været en succes, men det kniber dog med at få fat i børnefamilierne. Han siger:

“Parrene i de to familier, der har valgt at købe hus og slå sig ned på Møn, er begge i 50erne-60erne og de har voksne børn, der er flyttet hjemmefra. Vi vil jo gerne have flere yngre familier til Møn. Vi mangler jo børn til skolen, men det er lidt sværere for børnefamilierne at rykke alt op med rode og flytte til Møn. “

Tilflytterboliger

På flere øer stiller man boliger til rådighed for tilflyttere. Du finder tilflytterboliger på bl.a. disse øer:

Man skal også være lidt heldig for at kunne udleve drømme om ø-livet. I det ene tilflytterpar havde manden et rimelig fleksibelt job som kørende sælger på Sjælland, men hvis ikke der tilfældigvis samtidig blev slået en stilling som lærer op på den lokale skole, som hans kone, der er lærer, var heldig at få, så var de muligvis ikke blevet boende.

Vi venter på foråret

Der kunne muligvis have været flere beboere i huset, men hen over vinteren har man valgt at lukke huset ned. Der er ikke beboere i huset hele tiden, og man har gerne ville spare på udgifterne til især varme.

“Det er jo nok lidt vores egen skyld, at der ikke har været flere beboere i huset, da det har været lukket ned, men vi vurderede, at det ville være mere attraktivt at flytte ind i foråret, når solen skinner, og der er lidt mere at komme efter på øen.”

Tur-retur

I den lille landsby Bonderup ved Fjerritslev lykkedes det at få en familie fra København til at flytte ind i tilflytterhuset, der stilles gratis til rådighed for familier, der vil prøve landsbylivet. Familien nåede dog kun at bo i huset i 3 uger, inden deres familiære tilknytning til København gjorde, at de måtte vende tilbage til storbyen igen.

LÆS ARTIKEL KÆRE CHEF, DU KAN ROLIGT LADE DINE ANSATTE ARBEJDE HJEMME

Der er dog også succeshistorier om tilflyttere, der har valgt ø-livet til på permanent basis. En familie fra Aalborg havde længe haft et godt øje til øen Egholm, der ligger i Limfjorden ud for Aalborg. Drømmen om ø-livet blev realiseret sidste år, og de har fået en overvældende velkomst på Egholm.

Springet til at blive øboer har ikke været svært for dem, men det kunne også kun realiseres, fordi Aalborg ligger så tæt på, og færgen sejler to gange i timen med en overfartstid på fem minutter.

Venø

Bosætning på småøerne

Affolkningen af de danske småøer tog for alvor fart i 60’erne. Det ser ud til, at antallet af fastboende er stabiliseret, men befolkningen bliver stadig ældre og ældre, og der er store udfordringer med at tiltrække yngre beboere og børnefamilier til øerne.

På de 37 mindste danske øer er befolkningstallet fra 1930 til 2016 faldet fra 13.000 til 6.360. Kun på 7 småøer stiger befolkningstallet. Samtidig bliver befolkningen på de små øer ældre og ældre, og i dag er en tredjedel af beboerne over 65 år.

Strynø, der har færgeforbindelse til Rudkøbing, er en af de få undtagelser, når man ser på aldersgennemsnittet. Her er befolkningen aldergennemsnit faldet de seneste år. De mange børn gør det attraktivt at flytte til øen for andre børnefamilier, og aldersgennemsnittet ligger i dag under landsgennemsnittet.

Læs mere om befolkningstallene på de danske småøer

Stine Møller Jørgensen

Skribent på Heartbeats.dk. Jeg har læst litteraturvidenskab og efterfølgende videreuddannet mig og arbejdet med journalistik, kommunikation og digital udvikling.