Heartbeats » Livsstil » Kunst » Når en vandrerute sparker røv

Når en vandrerute sparker røv

20. marts 2017 | Poul Høilund

Når en vandrerute sparker røv

CAMØNOEN sammentænker og sammenkæder turistattraktioner og oplevelser og er med til at understrege Møn som en international turistdestination.

Vi lever i en tid, hvor et stadigt stigende antal turister søger unikke og autentiske oplevelser, og hvor landdistrikterne står overfor at skulle genopfinde sig selv for at sikre en positiv udvikling, så der også i fremtiden er attraktive steder at bo, arbejde og være turist på landet. Turismen er et af de hurtigst voksende erhverv i landdistrikterne og turismen buldrer derudaf i vores nabolande. Vi må derfor tænke i nye baner for at være med i kampen om at få del i den voksende oplevelsesøkonomi. Udfordringerne kan se forskellige ud fra sted til sted, men fælles for udvikling af alle områder er, at indsatsen bør tage afsæt i de stedbundne potentialer. Derved sikres, at udviklingen af området baseres på oplevelser og aktiviteter, som ikke findes andre steder og dermed ikke kan kopieres.

På tegnestuen, NORRØN, har vi gennem de sidste år haft fornøjelsen af at være med til at udvikle turismepotentialet på Møn og de nærliggende øer med afsæt i de stedbundne potentialer – både på et overordnet strategisk niveau og i konkrete arkitektoniske attraktioner. Ved at tænke anderledes og binde de mange forskellige aktiviteter sammen har Vordingborg Kommune i samarbejde med turismeorganisationen og de lokale turistaktører skabt en destination, hvor man som gæst ikke alene oplever enkeltattraktioner, men også får følelsen af at befinde sig i en sammenhængende destination, hvor både atmosfære og lokalt værtskab bidrager til den unikke oplevelse.

Med projektet Camønoen er der på Møn, Nyord og Bogø etableret en vandrerrute, der ikke fokuserer på enkeltstående attraktioner, men fungerer som en forbindelseslinje, der knytter de mange natur- og kulturoplevelser sammen i én samlet fortælling. Udover at forbinde øernes smukke og eventyrlige steder er vandrerruten bundet op på lokale værter og ni nye camønopauser, der tilbyder vandrerne service og forplejning i form af mad, overnatning og hvilesteder undervejs.

NORRØNs har i det konkrete projekt udviklet ni unikke landskabsbænke langs ruten. De runde bænke, der er blevet Camønoens signatur, er udformet så de indbyder til ophold og samvær, og den cirkulære, genkendelige form og varierende højde tillader, at bænkene kan bruges både som liggestol, grill og legemøbel. De ni camønopauser er placeret langs ruten i umiddelbar nærhed af servicefaciliteter og overnatningsmuligheder, som giver vandrerne mulighed for at købe forplejning, fylde vanddunkene og møde de lokale.

Som et led i udviklingsarbejdet har vi samarbejdet med Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, hvor eleverne har haft ansvar for produktionen af bænkene. De har derved fået en positiv oplevelse af at arbejde på et projekt, der dels bliver virkeliggjort og dels kommer mange mennesker til gode, samtidig med at bænkene er blevet produceret til en favorabel pris. Camønobænkene er fremstillet i bæredygtigt, vejrbestandigt træ, doneret af det norske firma Kebony.

Endvidere er NORRØN i færd med at etablere Nattens Øje – et cirkelformet shelter med hul i midten, hvor op til 18 vandrere kan samles og overnatte med et eksklusivt kig til stjernerne. På Møn og Nyord dyrker de nemlig nattemørket, og i skrivende stund er Vordingborg Kommune i samarbejde med lokale aktører i færd med at blive en del af den verdensomspændende Dark Sky Organisation, der sikrer at forskellige områder på jorden – steder, hvor der i forvejen er meget lidt lysforurening – forbliver mørke. Med en Dark Sky certificering vil nattemørket på Møn blive en del af destinationens skarpe oplevelsestilbud, der også sikrer at turisterne har noget at rejse efter i vinterhalvåret, hvor stjernehimlens utallige fænomener står særligt tydeligt frem. Med Camønoen og Dark Sky er Møn og de omkringliggende øer i færd med at brande sig selv som en destination, hvor man kan vandre under himlen både dag og nat.

Camønoen, der netop har modtaget Årets Turismepris, er blevet til i et samarbejde mellem Museum Sydøstdanmark og Vordingborg Kommune og er en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”.

Vandrerruten åbnede officielt i juni 2016 og har allerede vist sig at være en succes. De første målinger der er blevet foretaget, viser et anslået besøgstal i første sæson på 9000 personer og en forøget turismeomsætning på 12 mio. kr. – en vækst, der i høj grad har tilgodeset de mange lokale forretningsdrivende. På smuk vis har en veludført turismeindsats dermed været til gavn for hele lokalsamfundet.